COORDONATELE FUNDAMENTALE ALE UNUI GHID DE AUDIT DE REGULARITATE/CONFORMITATE, APLICABIL ÎN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Authors

  • Vasile TIMOFTE

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-62

Keywords:

ameninţare aeriană; VSHORAD; SHORAD; TEWA; artă operativă.

Abstract

În acest articol, doresc să prezint maniera în care am încercat să configurez un Ghid de audit intern de regularitate/conformitate pentru entitățile Ministerului Apărării Naționale, pornind de la modelul deja existent în Direcția audit intern, pentru un astfel de tip de audit, dar căutând să adaug elemente noi, desprinse din următoarele surse de documentare: legislația națională în vigoare pe acest domeniu; studiul realizat în rândul unor auditori interni și al unor reprezentanți ai entităților din armată, pe baza Modelului Balanced Scorecard; provocările pe care noul fenomen sociosanitar le-a generat la nivel global și național ‒ pandemia de Coronavirus; noile cercetări și realizări obținute în ultimii ani de către teoreticieni și practicieni în domeniul auditului public intern.

References

Deloitte & Touche. 2012. „Risk Assessment in Practice.”

MApN. 2020. Dispoziția nr. D.A.I.-3 din 2020 pentru aprobarea ghidului privind auditul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru. București: MApN.

MApN. 2020. „Ghidul privind desfășurarea misiunilor de audit de regularitate în domeniul achizițiilor publice.” Accesat la 24.02.2022, https://dai.mapn.ro/.

MApN. 2020. „Dispoziția nr. D.A.I.-2 din 28.04.2020 a Șefului Direcției Audit Intern din Ministerul Apărării Naționale pentru aprobarea Ghidului privind derularea misiunilor de audit public intern prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, pentru auditarea.” Accesat la 24.02.2022, https://dai.mapn.ro/.

„Codul controlului intern/managerial al entităților publice.” Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444. 2015. Accesat la 25.02.2022, https://www.monitoruloficial.ro/.

„Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.” Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17. 10.01.2014. Accesat la 25.02.2022, https://www.monitoruloficial.ro/.

„Ordinul ministrului apărării naționale nr. M67/17.06.2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naționale.” Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463. 25.06.2014. Accesat la 25.02.2022, https://www.monitoruloficial.ro/.

„Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953. 24.12.2002. Accesat la 25.02.2022, https://www.monitoruloficial.ro/.

Ministerul de Finanțe. 2014. Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate. Accesat la 24.02.2022, https://www.mfinante.ro.

Ministerul Apărării Naționale. 2014. „Ordinul ministrului apărării naționale nr. M127/09.12.2014 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. 67/201.”

Ministerul Apărării Naționale. 1998. „Ordinul ministrului de stat nr. M.5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 121, privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare.”

Downloads

Published

2022-04-11

Issue

Section

Articole