BUREBISTA, APĂRĂTORUL ȘI UNIFICATORUL DACILOR

Authors

  • Mădălina STRECHIE Universitatea din Craiova

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-61

Abstract

Burebista a fost fondatorul unui veritabil imperiu al dacilor la nord de Dunăre, fiind nu numai primul unificator al dacilor care i-a coagulat într-un stat, cu un centru de putere, cu legi și cu religie comună, ci și mai mult de atât, Burebista a fost și primul dintre toți tracii care a reușit să fondeze o veritabilă putere regională în lumea vastă a Antichității europene. Strălucitul om de stat este un model de lider european, fiind chiar egalul lui Caesar, deoarece i-a învins pe celți/gali la fel ca marele general și politician roman. Burebista a apărat frontierele tuturor dacilor, oprind marea migrație celtică/galică, transformând teritoriile dacilor într-o insulă dacică, puternică și unitară, valul celtic/galic revărsându-se mult la sud de Dunăre, departe de granița Daciei lui Burebista. Statul dac burebistan a fost înfăptuit de capacitatea militară și reformatoare a creatorului, care a lăsat moștenire acestui spațiu carpato-danubiano-pontic idealul unității, demonstrând, prin faptele sale și prin creația sa imperială, că puterea și apărarea stau întotdeauna în unitate.

References

Berciu, Dumitru. 1979. „Statul geto-dac făurit de Burebista.” Buridava. Studii și materiale, nr. 3: 7-10.

Cicoare, Traian. 1977-1979. „Figura lui Burebista în Getica lui Vasile Pârvan.” Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis, Nr. IX-XI: 503-506.

Crișan, Ion Horațiu. 1975. Burebista și epoca sa. București: Editura pentru literatură.

Crișan, Ion Horațiu. 1979. „Statul dac centralizat și independent condus de Burebista.” Acta Musei Porolisensis, nr. III: 103-119.

Daicoviciu, Hadrian. 1971. „Burebista și Drobogea.” Pontica, Nr. 4: 89-95.

—. 1972. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

—. 1968. Dacii. București: Editura pentru literatură.

Marin, Valentin. 2010. „Campania lui Burebista din anul 60 împotriva celților. Scurte considerații de ordin militar.” Acta Moldaviae Meridionalis XXXI: 23-32.

Pârvan, Vasile. 1937. Dacia. Civilizații străvechi din regiunile carpato-danubiene. Traducere de Radu Vulpe după textul original francez. București: Asociația Academică „Vasile Pârvan”.

—. 1982. Getica, o protoistorie a Daciei. Ediție îngrijită, note, comentarii și postfață de Radu Florescu. București: Editura Meridiane.

Petolescu, Constantin C. 2010. Dacia. Un mileniu de istorie. București: Editura Academiei Române.

—. 1995. Scurtă istorie a Daciei romane. București: Editura Didactică şi Pedagogică R. A.

Strechie, Mădălina. 2017a. „Dacii și lumea lor în Tristia și Pontica ale lui Ovidiu.” Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze, Lucrările colocviului internațional, Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, Ediția a IX-a, 26-27 mai 2017. Craiova: Editura Universitaria.

—. 2017b. „The Dacians, the Wolf Warriors.” Editor „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy. The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organisation. Sibiu: „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House. 369-375. https://www.degruyter/view/j/kbo.

Valea, Mircea, și Anghel Nistor. 1995-1996. „Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal.” Sargetia. Acta Musei Devensis XXVI-1: 253-256.

Vulpe, Radu. 1968. „Getul Burebista, conducătorul întregului neam geto-dac.” Argesis. Studii și comunicări. Muzeul Județean Argeș.

Downloads

Published

2022-04-11

Issue

Section

Articole