Imagine copertă

EVOLUŢII DOCTRINARE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII RĂZBOIULUI AERIAN ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI XXI

Liviu-Marilen LUNGULESCU, Titi-Iulian AGAFIŢEI

Abstract


Teoreticienii militari au remarcat deja în ultimele decenii, că, în ciuda supremaţiei tehnologice necontestate a armatelor occidentale faţă de orice adversar prezumat, grupările de forţe euro-atlantice au devenit mai puţin eficiente în spectrul meta-operaţional (operaţiile de antiinsurgenţă/stabilitate şi/sau de tranziţie/reconstrucţie), acolo unde mediul de luptă este puternic influenţat de opţiunile operaţionale non-tehnologice ale adversarului, ceea ce ar impune un răspuns similar, răspuns în cadrul căruia tehnologiile militare avansate nu vor mai juca decât un rol de sprijin şi nu pe cel de vector principal de luptă. Şi dacă forţele de uscat au încercat să-şi adapteze în timp real răspunsul operaţional la acest tip de provocări, forţele aeriene au rămas încă destul timp „înnămolite” în reflexul apelului necondiţionat la tehnologiile de vârf, astfel încât experienţele neplăcute din Irak şi Afganistan nu s-au lăsat aşteptate mult timp.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


B-2 Bomber. Costs and Operational Issues - Report to Congressional Committes, US General Accounting Office, Washington D.C., USA, 1997.

ALEXANDER, Robert M., Maj Gen, USAF, Force Structure for the Future, in The Future of Air Power - in the Aftermath of the Gulf War, editori SHULTZ, Richard H. Jr., şi PFALTZGRAFF, Robert L. Jr., Air University Press, Maxwell Air Base, Alabama, USA, 1992

AUSINK, John A., TAYLOR, William W., BIGELOW, James H., BRANCATO, Kevin, Investment Strategies for Improving Fifth-Generation Fighter Training - Report, RAND Corporation, CA, SUA, 2011.

BARNES, Russel C., Strategic Attack: Defined and Refined, Air War College, Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama, SUA, 2002.

BASSFORD, Matt, PUNG, Hans, EDGINGTON, Nigel, (and others), Sustaining Key Skills in the UK Military Aircraft Industry, RAND Europe, Cambridge, United Kingdom, 2010

BIDDLE, Stephen, Afghanistan and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, Carlisle Barracks, Fort Leavenworth, SUA, 2002

CLAUSEWITZ, Karl von, On War, editori Michael Howard şi Peter Paret, Alfred A. Knopf, New York, USA, 1993

GRAY, Colin S., Airpower for Strategic Effect, Air University Press, Air Force Research Institute, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, 2012

HALLION, Richard P., Dr., Control of the Air: The Enduring Requirement, Air Force History and Museums Program, Bolling AFB, DC, SUA, September 8, 1999.

LIDDELL HART, Sir Basil, Strategy, 2d rev. ed. Plume, London, UK,1991

JOHNSON, David E., Learning Large Lessons The Evolving Roles of Ground Power and Air Power in the Post–Cold War Era, RAND Corporation, Santa Monica, CA, SUA, 2007, apud. Richard G. DAVIS, The 31 Initiatives: A Study in Air Force – Army Cooperation, Office of Air Force History, Washington, D.C., SUA, 1987

MILLS, Patrick, DREW, John G. , AUSINK, John A., ROMANO, Daniel M., COSTELLO, Rachel, Balancing Agile Combat Support Manpower to Better Meet the Future Security Environment - Research Report, RAND Corporation, CA, SUA, 2014.

PARET, Peter, Markers of Modern Strategy from Machiaveli to the Nuclear Age, Princeton University Press, 1986.

PELTZ, Eric, HALLIDAY, John M., HARTMAN, Steren L., Combat Service Support Transformation - Emerging Strategies for Making the Power Projection Army a Reality, RAND Corporation, CA, USA, 2003.

REISINGER, Heidi, GOLTS, Alexandr, Russia’s Hybrid Warfare.Waging War below the Radar of Traditional Collective Defence, NDC Research Paper, NATO Defense College, Rome, no.105, 2014.

REILLY, Jeffrey M., Operational Design. Distilling Clarity from Complexity for Decisive Action, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, 2012.

ZOUNOSSI, Obaid, STEM, David E., LORELL, Mark A., LUSSIER, Frances M., Lessons Learned from the F/A-22 and F/A-18 E/F Development Programs, RAND Corporation, CA, USA, 2005.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com