REFORMA STRUCTURILOR DE CONDUCERE ALE ARMEI GENIU ÎN PERIOADA 1989-2021

Authors

  • Cristian Gabriel CÎRJĂU

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-58

Keywords:

COVID-19; cheltuieli; obiective; efect; dezvoltare durabilă; organizația militară

Abstract

 

În urma evenimentelor din 1989, a avut loc o schimbare radicală a regimului politic din România, schimbare care a avut ca principal efect democratizarea societății românești, cu implicații deosebite de ordin politic, economic, social și, implicit, militar. Din punct de vedere militar, armata română a suferit ample transformări care au avut loc în mai multe etape succesive. Acestea au constat atât în demararea procesului de modernizare a organismului militar pe toate planurile: modificări doctrinare și organizaționale ale structurilor de comandament și de forțe, ale concepțiilor cu privire la instruirea și întrebuințarea acestora în operații, cât și în inițierea procesului de înlocuire a unor categorii de tehnică și de sisteme de armament, cu altele noi și mai performante. Toate aceste transformări au afectat și arma geniu, în ceea ce privește atât organizarea și atribuțiile structurilor de comandament de geniu, cât și structura de forțe de geniu, pe linie de organizare, înzestrare, instruire. În rândurile următoare, vom face o scurtă trecere în revistă a transformărilor la care a fost supusă armata română și, implicit, structurile de comandament de geniu, în perioada de după 1989.

References

Col. Gargaz, Marian, col. Sclipcea, Mircea, col. Cheța, Dorin, col. Burtan, Benone. 2009. Arma geniu din Armata României. 150 de ani de jertfe și glorie. București: Editura Centrul tehnic - editorial al armatei.

Col. Marin, Dan. 2013. „Inspectorul pentru arma geniu.” Revista armei geniu, nr. 1, 4.

Comandamentul Trupelor de Geniu. 1993. Registrul istoric, fond 1724, dosar crt. nr. 4.

Coord. Gl.mr. Visarion Neagoe. 2010. Armata română în misiuni internaționale 1991-2009. București: Editura Centrul tehnic - editorial al armatei.

NATO. „Securitate prin parteneriat.” Accesat la 23.12.2021. https://www.nato.int/docu/sec-partnership/sec-partner-mol.pdf

NATO. 2019. ”NATO Encyclopedia.” Accesat la 11.03.2022. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/1/pdf/2019-nato-encyclopedia-eng.pdf.

Portal legislativ. „Ordonanța nr. 7, din 26 ianuarie 1998.” Accesat la 12.02.2022. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/13994.

Portal legislativ. „Strategia militară a României 2016.” Accesat la 23.12.2021. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182367.

Portal legislativ. „Strategia militară a României 2000”. Accesat la 23.12.2021. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/92108.

Statul Major al Apărării. „Evoluția Statului Major al Apărării.” Accesat la 05.02.2022. https://www.defense.ro/evolutie-smap.

Statul Major al Forțelor Terestre. „Istoric.” Accesat la 25.12.2021. https://forter.ro/ro/istoric.

Statul Major al Forțelor Terestre. 2006. F.T.4, Instrucțiunile privind instituția inspectorului în forțele terestre.

Downloads

Published

2022-04-11

Issue

Section

Articole