Imagine copertă

STRATEGII EUROPENE SI NATIONALE, ÎN CADRUL COOPERĂRII JURIDICE INTERNAŢIONALE, PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NATURAL

Constantin IORDACHE, Diana SIMA

Abstract


Ameninţările la adresa mediului pot fi soluţionate numai prin reglementarea unui cadru juridic naţional şi internaţional şi crearea unor instituţii care să supravegheze şi să intervină în ipoteza unor dezastre naturale, incendii forestiere, cutremure, inundaţii, etc. Strategiile naţionale şi europene de prevenire şi atenuare a efectelor acestor ameninţări au un rol deosebit de important pentru securitatea naţională a statelor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


* Tratatul de la Lisabona- 2009

Philippe Moreanu, - Organizaţii internaţionale contemporane, Institutul European, Iaşi, 1998.

Augustin Fuerea, - Manualul Uniunii Europene, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2004.

C. Iordache Politici ale Uniunii Europene, Ed. U.N.Ap.”Carol I”, Bucureşti, 2008

C. Iordache, D. Coman- Politici şi strategii comunitare, Ed. U.N.Ap.”Carol I”, Bucureşti, 2011

Strategia naţionaleade comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin H.G.R. nr. 548 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 6 iunie 2008

O.U. nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea și protecţia infrastructurilor critice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3, lit. a)
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com