INTERVENŢIA MILITARĂ A N.A.T.O. ÎN IUGOSLAVIA DIN ANUL 1999

Authors

  • Adrian DIACONU Academia Tehnică Militară

Abstract

Problematica intervenţiei militare generează dezbateri intense în rândul analiştilor militari privind modalităţile de utilizare a forţei externe pentru asigurarea securităţii mondiale mai ales în condiţiile actuale în care statele se confruntă cu o diversitate crescândă de riscuri şi ameninţări la adresa mediului de securitate intern şi internaţional. Analiza intervenţiei militare din Iugoslavia, desfăşurată în anul 1999, poate reprezenta un model pentru alianţele politico-militare si organismele internaţionale responsabile cu asigurarea securităţii colective, în a identifica cele mai eficiente măsuri de soluţionare a conflictelor armate. Pe plan mondial intervenţia militară a devenit, cu precădere în ultima perioadă, o modalitate de rezolvare rapidă a diferendelor internaţionale. În ultimul timp se manifestă tendinţa de a se face apel la lecţiile învăţate în intervenţiile militare desfăşurate la sfârşitul secolului XX. Responsabilii deciziilor politico-militare de nivel strategic trebuie să evalueze diferitele tipuri de ameninţări şi să găsească cea mai adecvată formă de exprimare a puterii armate.

Author Biography

Adrian DIACONU, Academia Tehnică Militară

Diaconu Adrian Mihai este șef compartiment secretariat la Academia Tehnică Militară. Este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității de Vest Timișoara în anul 1999. În anul 2010 finalizeză cursurile masteratului de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Începând cu anul 2012 este doctorand în domeniul Științe Militare la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, iar din 2014 beneficiază de o bursă pentru pregătirea doctorală.

References

Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Editura Alfa, Bucureşti, 2000.

Jean –Luis Dufour Crizele internaţionale. De la Beijing la Kosovo, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

Jean-Baptiste Duroselle, Andre Kaspi Istoria relaţiilor internaţionale: 1948-până în zilele noastre., Editura Stiintelor Sociale si Politice, Bucureşti 2006.

Camelia Enache, Ion Tudor Coman, Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-1999), , Editura Lumen, Bucureşti 2008

Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.(r)dr. Văduva Gheorghe, Criza, conflictul,războiul ,vol 1, Definirea crizelor şi conflictelor armate în noua configuraţie a filosofiei şi fizionomiei naţionale şi internaţionale de reţea, , Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

http://www civicmedia..ro/Războiul pentru Kosovo aşa cum a fost.

http://www wikipedia org..ro Războiul din Kosovo.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole