Imagine copertă

INTERVENŢIA MILITARĂ A N.A.T.O. ÎN IUGOSLAVIA DIN ANUL 1999

Adrian DIACONU

Abstract


Problematica intervenţiei militare generează dezbateri intense în rândul analiştilor militari privind modalităţile de utilizare a forţei externe pentru asigurarea securităţii mondiale mai ales în condiţiile actuale în care statele se confruntă cu o diversitate crescândă de riscuri şi ameninţări la adresa mediului de securitate intern şi internaţional.
Analiza intervenţiei militare din Iugoslavia, desfăşurată în anul 1999, poate reprezenta un model pentru alianţele politico-militare si organismele internaţionale responsabile cu asigurarea securităţii colective, în a identifica cele mai eficiente măsuri de soluţionare a conflictelor armate.
Pe plan mondial intervenţia militară a devenit, cu precădere în ultima perioadă, o modalitate de rezolvare rapidă a diferendelor internaţionale.
În ultimul timp se manifestă tendinţa de a se face apel la lecţiile învăţate în intervenţiile militare desfăşurate la sfârşitul secolului XX. Responsabilii deciziilor politico-militare de nivel strategic trebuie să evalueze diferitele tipuri de ameninţări şi să găsească cea mai adecvată formă de exprimare a puterii armate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Editura Alfa, Bucureşti, 2000.

Jean –Luis Dufour Crizele internaţionale. De la Beijing la Kosovo, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

Jean-Baptiste Duroselle, Andre Kaspi Istoria relaţiilor internaţionale: 1948-până în zilele noastre., Editura Stiintelor Sociale si Politice, Bucureşti 2006.

Camelia Enache, Ion Tudor Coman, Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-1999), , Editura Lumen, Bucureşti 2008

Gl.dr. Mureşan Mircea, Gl.(r)dr. Văduva Gheorghe, Criza, conflictul,războiul ,vol 1, Definirea crizelor şi conflictelor armate în noua configuraţie a filosofiei şi fizionomiei naţionale şi internaţionale de reţea, , Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

http://www civicmedia..ro/Războiul pentru Kosovo aşa cum a fost.

http://www wikipedia org..ro Războiul din Kosovo.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com