CONSIDERAȚII PRIVIND MEDIUL DE SECURITATE ÎN EUROPA DE EST

Authors

  • Viliam PASTOR

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-49

Keywords:

securitate; putere militară; cooperare.

Abstract

În ultimii ani, amenințări tot mai complexe au apărut la adresa securității, ceea ce scoate în evidență nevoia unei cooperări tot mai puternice și  mai strânse în materie de securitate la toate nivelurile. Criza provocată de virusul SARS-CoV-2 a adus în prim-plan securitatea în Europa, testând atât reziliența dată de infrastructura critică, cât și pregătirea pentru situațiile de criză și mijloacele de gestionare a acestora. Europa de Est, măcinată de conflicte în ultimele decenii, se confruntă și astăzi cu numeroase provocări, cum ar fi creșterea populației, scăderea nivelului de trai și schimbările climatice datorate încălzirii globale. Acestea din urmă vor exacerba situația în viitor. Deoarece securitatea mediului este o preocupare emergentă care nu poate fi abordată cu soluții tradiționale, trebuie dezvoltate noi modalități de a face față acesteia. Cooperarea formează nucleul unor astfel de mijloace, vizând o abordare intersectorială și garantând o participare largă a părților interesate în vederea integrării principiului dezvoltării durabile în politicile naționale.

References

[Cologne European Council], Conclusions of The Presidency, June 3-4,1999, https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_en.htm#an3
[Comisia Europeană], Un fond european de apărare: 5,5 miliarde EUR pe an pentru stimularea capacităților de apărare ale Europei, 2017, https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/ detail/ro/IP_17_1508
[Consiliul European, Consiliul UE], Cooperarea Uniunii Europene în materie de securitate și apărare, 2020, https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/
[Consiliul European, Consiliul UE], Concluzii ‒ Reuniunea Consiliului European, 28 iunie 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/35954/28-euco-final-conclusions-ro.pdf
[Consiliul European, Consiliul UE], Joint UE-NATO Declarațion, Bruxelles, 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
[Consiliul European], Fifth progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by EU and NATO Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017, https://www.consilium.europa.eu/media/44451/200616-progress-report-nr5-eu-nato-eng.pdf
[Consiliul European, Consiliul UE], Cooperarea la nivelul UE în domeniul apărării, 2017, https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability
[Consiliul European, Consiliul UE], Politica de Securitate și Apărare Comună Civilă, 2018, https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/11/19/civilian-common-security-and-defence-policy-eu-strengthens-its-capacities-to-act/
[Consiliul European, Consiliul UE], Taking EU-NATO cooperation to a new level, 2016, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/13/tusk-juncker-stoltenberg-opinion/
[EEAS], A Global Strategy for the Europeen Union’s Foreign and Security Policy, 2016.
[European Defence Agency], Mission, https://www.eda.europa.eu/Aboutus/Missionandfunctions
Dr. Bădălan E.,& dr. Frunzeti T., Forțe și tendințe în mediul de securitate european, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2003.
Bogzeanu C., Evoluția relației NATO-UE față de determinarea polilor de putere, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013.
Dr. Duțu P., Bogzeanu C., Reforma instituțională a UE din perspectiva Politicii de Securitate și Apărare Comune, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2011.
Horoșanu G., NATO-UE a smarter collaboration, Editura Tritonic, București, 2014.
Mureșan M., Țenu C., Stăncilă L., Securitatea europeană la începutul mileniului 3, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006.
Dr. Pavel Gh., Mediul de securitate european și euroatlantic, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007.
Stoica Al., Marii actori statali și Uniunea Europeană în competiția globală de interese, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_ro;
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/10/security-and-defence-eu-to-move-forward-on-common-security-and-defence/;
https://books.google.ro/books?id=l9T_IH6ZdiEC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=rusia+deflector +strategic&source=bl&ots=jUH3wlpl1m&sig=ACfU3U1bmmf05lzeymG76D74SJxSNFKQ1Q&hl =ro&sa=X&ved=2ahUKEwjK1rbej_nzAhUOsaQKHcHRAHsQ6AF6BAgWEAM#v=onepage&q =rusia%20deflector%20strategic&f=false.
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12413.pdf

Downloads

Published

2021-12-28

Issue

Section

Articole