CAPABILITĂȚI MILITARE DE GENIU PARTICIPANTE LA OPERAŢII PENTRU SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI CENTRALE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ. PREZENT ȘI VIITOR

Authors

 • Andrei Th. CONSTANTIN *Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-46

Keywords:

situație de urgență; intervenție în situație de urgență; structuri militare de geniu/capabilități militare de geniu.

Abstract

 

Schimbările climatice petrecute în ultimele două decenii, la care se adaugă criza sanitară, generată de virusul SARS-CoV 2, impun autorităților publice centrale și locale să ia toate măsurile și, totodată, să acționeze cu toate resursele avute la dispoziție pentru păstrarea sănătății și vieții populației, precum și pentru protejarea valorilor materiale și culturale ale acesteia. În pofida faptului că Armata României îndeplinește funcții de sprijin, aceasta deține capabilități unice a căror întrebuințare devine indispensabilă pentru gestionarea situațiilor de urgență civile. Raportat la sarcinile care trebuie executate, pentru limitarea și lichidarea urmărilor provocate de dezastre, structurile de geniu  din Armata română reprezintă capabilitatea cea mai adecvată prin faptul că acestea sunt capabile să intervină în majoritatea situațiilor. Cu toate acestea, capabilitățile militare de geniu trebuie perfecționate și adaptate permanent, astfel încât să fie apte să răspundă noilor tipuri de riscuri care se pot ivi.

Author Biography

Andrei Th. CONSTANTIN, *Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu

FIȘĂ PREZENTARE AUTOR

 

 

Născut la data 01 ianuarie 1969, localitatea Cislău, județ Buzău,   Constantin  ANDREI este absolvent al Universităţii Politehnice din București., Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, promoţia 2002. Deţine titlul de doctor în Științe Militar, acordat în anul 2017 de către Universitatea Națională de Apărare "Carol I" .

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire.

 • 2009-Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Master în domeniul "Științe Militare și Informații", specializarea Securitate și Apărare Națională;
 • 2011-Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Master în domeniul "Științe Militare și Informații", specializarea conducere inter-arme Forțe Terestre;
 • 2015- Stagiu de cercetare la Center for Crisis Management Research and Training (CRISMART) Suedia
 • 2015 Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Curs post universitar de perfecționare continuă în conducere Strategică (JOINT).

De profesie militar, şi-a desfăşurat activitatea, în calitate de ofițer activ în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Are o vastă activitate ştiinţifică activând în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare "Carol I", unde a predat cursul de „Mascare și Dezinformare”și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, unde predă cursurile de “Baraje de Mine” și „Drumuri Militare”  fiind autor al cursului universitar “Mascarea și Dezinformarea în acțiunile militare”, aflat în  Biblioteca Universității Naționale de Apărare “Carol I”, cota AM 2339 și a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la editura Universității Naționale de Apărare "Carol I":

 1. Armata României în sprijinul autorităților locale și centrale pentru gestionarea crizei sanitare generate de pandemia COVID-19- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr.4/2020, București, pag. 15 – 20, autor unic;
 2. Operațiile militare, factor principal de stabilizare în perioada postcoflict-Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr.4/2014, București, pag. 67 – 72, autor unic;
 3. Noile concepte operaţionale şi valenţele acestora de contracarare a riscurilor şi ameninţărilor asimetrice de securitate, în operaţiile postconflict- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I” nr.1/2015, București, pag.139 -143, autor unic;
 4. Particularități privind dezvoltarea posibilităților de luptă ale structurilor militare (capabilităţilor militare) participante la operații multinaționale- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I” nr.1/2016, București, pag. 23 – 30, autor unic;
 5. Aspects of interoperability achievement with NATO structures in engineer support leadership domain- Buletinul sesiunii de comunicări științifice -International conference “Military science universe”April, 14-15, 2011 Bucharest  Volume 3: Operative art and tactics-Land forces, 2011 (doi autori);
 6. Inversarea raportului dintre acțiunile militare violente și cele nonviolente în operațiile specifice perioadei post conflict - Sesiune de comunicări ştiinţificeTACTICĂ ŞI ARTĂ OPERATIVĂ FORŢE TERESTRE, 23 Aprilie 2014, Editura UNAp, pag. 50-54, autor unic;
 7. The complexity of the instruments of power based generated effects in the context of postconflict dinamics - Proceedings, Conferinţa internaţională Strategii XXI, Technologies, Military Applications, Simulations and Resources, Vol. 1, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”,  Bucureşti, 13 – 14 noiembrie 2014, pag. 45-54, autor unic;
 8. Concealment – an important factor in army operations success- Proceedings, Conferinţa internaţională Strategii XXI, Technologies, Military Applications, Simulations and Resources, Vol. 1, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”,  Bucureşti, 13 – 14 noiembrie 2014, pag. 37-44, 2 (doi) autori;
 9. Particularităţi privind creşterea posibilităţilor de luptă ale structurilor naționale de geniu participante la operații multinaționale- Sesiune de comunicări ştiinţifice TACTICĂ ŞI ARTĂ OPERATIVĂ FORŢE TERESTRE, 23 Aprilie 2015, Editura UNAp, pag. 69-76, autor unic.
 10. Implicaţiile conceptelor de mobilitate şi contramobilitate asupra unor  principii ale luptei armate- “Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Bucureşti, secţiunea 4 Tactică şi artă operativă – Forţe terestre, vol 2, 2010.  ISBN 978-973-663-809-1Constantin Andrei, Cristian Teglaș;
 11. Aspects of interoperability achievement with NATO structures in engineer support leadership domain- International conference “Military science universe” April, 14-15, 2011 Bucharest  Volume 3: Operative art and tactics-Land forces, 2011,  ISBN 978-973-663-886-2Constantin Andrei, Cătălin Codreanu;

 

References

*** Carta Albă a Apărării, 2021.
*** Land Force Military Doctrine, ATP-52(B), 18 December 2008.
*** Strategia Militară a României, București, 2021.
*** Strategia Națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024.
***Ordonanța de Urgență nr. 21 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, din 15 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 361, din 26 aprilie 2004.
*** Colecția Revista Armei Geniu nr. 16-30, Râmnicu Vâlcea, 20012.
Col.conf.univ.dr. Vladu Mircea (coord.), Înzestrarea forţelor de geniu potrivit cerinţelor războiului viitorului, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.
https://www.statista.com
https://www.bmi.gv.at
https://ec.europa.eu

Downloads

Published

2021-12-28

Issue

Section

Articole