STRUCTURILE DE GENIU DIN CADRUL COMANDAMENTELOR NATO ÎN CONFORMITATE CU NOILE PREVEDERI DOCTRINARE

Authors

 • Cristian Gabriel CÎRJĂU Statul Major al Apărării

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-42

Keywords:

NATO; ACO; ACT; SHAPE; JFC; LANDCOM; comandă-control; arma geniu.

Abstract

Conform directivelor Comitetului Militar NATO, asigurarea unui sprijin de geniu eficient necesită atât structuri adecvate de conducere și de stat major de geniu, cât și aranjamente de comandă-control (C2) la toate nivelurile. Aceste aranjamente C2, organizarea structurală și atribuțiile lor generale sunt reglementate în noua doctrină NATO pentru geniu, prin care se recomandă implementarea prevederilor în organizarea atât a comandamentelor NATO, cât și a comandamentelor din cadrul armatelor naționale membre ale NATO. În rândurile următoare, mi-am propus să fac o scurtă prezentare a modului de organizare a structurilor de geniu din cadrul comandamentelor NATO, de la diferite niveluri ierarhice, în conformitate cu noile prevederi doctrinare, și să fac, de asemenea, referiri la relațiile de cooperare și câteva precizări cu privire la atribuțiile generale ale acestora. Întrucât noile prevederi doctrinare NATO, pe linie de geniu, sunt în curs de implementare și în armata română, urmează să fie făcute propuneri factorilor decidenți pentru modificarea structurilor de comandament de geniu din armata română, astfel încât acestea să fie similare cu cele din cadrul comandamentelor NATO.

Author Biography

Cristian Gabriel CÎRJĂU, Statul Major al Apărării

Colonelul CÎRJĂU Cristian Gabriel este absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate „Panait Donici”, Facultatea de Geniu, promoția 1996 și al Universităţii „Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie și Filosofie, promoţia 2006. Este doctorand în anul III la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire:

- curs avansat, de stat major și alte cursuri de specializare;

- Master Relaţii internaţionale şi studii est şi sud-est europene, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2005-2007;

- Master Conducere interarme Forţe Terestre, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I ”, Bucureşti, 2009-2011;

- Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în conducerea activităţilor din domeniul informaţii pentru apărare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I ”, 2015.

 

De profesie ofițer, își desfășoară activitatea la Statul Major al Apărării. În decursul carierei a ocupat funcții de execuție și de comandă la eșaloane de nivel I-IV. A ocupat funcții de comandant de pluton, companie, batalion, șef al informațiilor în cadrul unui batalion, ofițer cu geniu și EOD în comandamentul Combined Task Force Rider (Afganistan), șef birou analiză informații de luptă în cadrul unui comandament de divizie, ofițer cu EOD în cadrul Comandamentului Operațional Întrunit și funcția de șef de birou geniu, EOD și C-IED la Statul Major al Apărării.

 

Are activitate ştiinţifică, fiind coautor al unor lucrări și autor al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară:

 1. Armata României în misiuni internaţionale 1991-2009(coordonator gl.mr. Visarion Neagoe), Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-524-066-7 (coautor);
 2. Consideraţii privind contramobilitatea în câmpul de luptă modernîn Securitate şi apărare naţională în contextul crizei economico-financiare, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Bucureşti, 2010, secţiunea 4 Tactică şi artă operativă – Forţe Terestre, volumul 2, ISBN 978-973-663-809-1 (general), 978-973-663-819-0 (coautor);
 3. Carol I al Românie,1866-1914în Străjer în calea furtunilor, nr. 16, Buzău, decembrie 2014, ISSN 1843-4045 (autor);
 4. Pactul Ribbentrop-Molotov şi implicaţiile acestuia asupra României, în Străjer în calea furtunilor, nr. 17, Buzău, decembrie 2015, ISSN 1843-4045 (autor);
 5. Revoluţia lui Tudor Vladimirescu în relatările călătorilor străini, în Străjer în calea furtunilor, nr. 17, Buzău, decembrie 2015, ISSN 1843-4045 (autor);
 6. Dacii liberi la est şi sud de Carpaţi (Carpii în judeţul Buzău), în Străjer în calea furtunilor, nr. 20, Buzău, decembrie 2016, ISSN 1843-4045 (autor);
 7. Contribuţia trupelor de geniu în campania din anul 1917 (Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz), în Străjer în calea furtunilor, nr. 21, Buzău, iulie 2017, ISSN 1843-4045 (autor);
 8. Contribuţia trupelor de geniu în campania din anul 1917 (Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz), în Revista Armei Geniu, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, 2018, ISSN 2066-1169 (autor);
 9. Batalionul 96 Geniu – Performanţă şi interoperabilitate (2017-2018), în Revista Armei Geniu, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, 2018, ISSN 2066-1169 (autor);
 10. F.T./G.-1, Manualul pentru luptă al brigăzii de geniu, Bucureşti, 2018 (coautor);
 11. F.T./G.-5.4, Manualul pentru luptă al echipei de eliberare rute, Bucureşti, 2018 (coautor);
 12. Scurtă retrospectivă cu privire la înființarea, organizarea și reorganizarea structurilor de comandă de geniu din armata română, în perioada 1859-1919 (A short retrospective view of the establishment,  the organization and the reorganization  of the military engineering command and control structures of the Romanian Armed Forces during  the period 1859-1919), în The 16th International Scientific Conference “Strategies XXI” - Global Security And National Defence, București, 2020, ISSN 2668-2281 (autor).
 13. Evoluţia structurilor de comandament ale armei geniu, din Armata României, în perioada 1920-1940 (Evolution of command structures of the military engineering branch, from the Romanian Army, in the period 1920-1940), în The 17th International Scientific Conference “Strategies XXI” - Global Security And National Defence, București, 2021, ISSN 2668-2281 (autor).

References

*** Legea asupra administrației forțelor armate, Serviciul Tipografic, București, 1943.
*** Registrul istoric 1859-1945. Istoricul Marelui Stat Major General al Armatei, de la înființare și până astăzi, București, 1945.
[Marele Stat-Major al Armatei], Ordinea de bătaie a forțelor armate în timp de pace la 1 aprilie 1941, Tipografia Marelui Stat Major, București, 1941.
[Marele Stat-Major al Armatei], Ordinea de bătaie a forțelor armate în timp de pace la 1 iulie 1943, Tipografia Marelui Stat-Major, București, 1943.
[Marele Stat-Major], Ordinea de bătaie și dislocarea de pace a armatei de uscat la 1 decembrie 1944, Biblioteca SMAp.
[Ministerul Apărării Naționale], Legea asupra administrației forțelor armate, Serviciul Tipografic, București, 1943.
[Ministerul de Războiu], Decret-Lege asupra organizării forțelor armate, din 27 octombrie 1943, Serviciul Tipografic, București, 1943.
[Ministerul de Războiu], Organizarea și funcționarea Ministerului de Războiu, Serviciul Tipografic, București, 1944.
[Marele Stat-Major al Armatei], Ordinea de bătaie și dislocare de pace a forțelor armate 1 martie 1945, Tipografia Marelui Stat Major, București, 1945.
[Școala Superioară de Războiu], Cursul de tactica geniului, Biblioteca SMAp, București, 1945.
[Serviciul Istoric al Armatei], Registrul istoric 1859-1945. Istoricul Marelui Stat Major General al Armatei, de la înființare și până astăzi, București.
Coord. mr. Ardeleanu Eftimie, lt.col. Oșca Alexandru, cc.șt.pr. Preda Dumitru, Istoria Statului Major General. Documente. 1859-1947, Editura Militară, București, 1994.
Col.dr. Ciobanu Nicolae și colectiv, Curs de istoria artei militare, vol. III, București, 1988.
Col. Gargaz Marian, col. Sclipcea Mircea, col. Cheța Dorin, col. Burtan Benone, Arma geniu din Armata României. 150 de ani de jertfe și glorie, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009.
Giurcă Ion, Georgescu Maria, Statul Major General român (1859-1950). Organizare și atribuții funcționale, Editura Militară, 2012.
Coord. col.dr. Popa Costică, Curs de istoria artei militare, vol. III, Editura Academiei Militare, 1988.
Col. (r) Zaharia Petre, col. (r) Ene Emanoil, col. (r) Pavlov Florea, Istoria armei geniu din România, vol. II, Editura Militară, București, 1995.

Downloads

Published

2021-12-27

Issue

Section

Articole