Imagine copertă

GLOBALIZAREA – O NOUĂ PROVOCARE A SECURITĂŢII NAŢIONALE

Răzvan-Nicolae MANOLIU

Abstract


Globalizarea, ca proces, începe în jurul începutului anilor 90 şi, din punctul de vedere al lui Zbigniew Brezinsky aşa numita ecuaţie a securităţii mondiale nu poate fi susţinută în afara supremaţiei americane, iar „….creşterea securităţii globale este o componentă esenţială a securităţii naţionale….”. Securitatea naţională, având la bază lupta împotriva terorismului global este o alternativă care poate fi schimbată cu procesul de securitate naţională bazat pe criza globală şi, revenind la noţiunea de ecuaţie – ecuaţia securităţii viitorului constă în parteneriate puternice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Arădăvoaice Gheorghe, Naghi Gabriel, Niţă Dan – Sfârşitul terorismului?, Editura Antet, Bucureşti, 2002.

Brzezinski Zbiegniew – Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.4. Boyer R. (2001) – Cuvintele şi realităţile, în Cordellier S. (coord.) (2001): "Mondializarea dincolo de mituri", Editura Trei, Bucureşti, colecţia Ideea Europeană.

Baldwin R.E., Martin Ph. (January 1999) – Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences, NBER Working Paper, Series 6904.

Centrul de Studii Strategice de Securitate – Terorismul, dimensiune geopolitică şi geostrategică. Războiul terorist, războiul împotriva terorismului, Editura AISM, Bucureşti, 2002.

Codiţă Cornel – Analiză de politică externă, Note de curs, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, SNSPA, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Euro-Atlantică, Bucureşti, 1999.

Corneliu Bogdan, Eugen Preda – Sferele de influenţă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

Dewitte P. (2001) – Noile frontiere ale imigrării, în Cordellier S. (coord.) (2001): "Mondializarea dincolo de mituri", Editura Trei, Bucureşti, colecţia Ideea Europeană.

Frunzeti Teodor – Securitatea naţională şi războiul modern, Editura Militară, Bucureşti 1999.

Fukuyama Francis – Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2004.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com