IMPACTUL GEOPOLITIC AL TEHNOLOGIILOR EMERGENTE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-37

Keywords:

geopolitica tehnologiilor; minereuri strategice; tehnologii disruptive; tehnologii emergente; inteligenţă artificială; România.

Abstract

Pe lângă cortegiul de dezastre generat de pandemia de SARS-CoV-2, criza medicală globală a avut şi un efect pozitiv. Mai mult ca oricând a adus în prim-plan rolul fundamental jucat de cercetarea ştiinţifică şi tehnologică în progresul omenirii şi în apărarea sa în faţa ameninţărilor disruptive. Era tehnologică modernă a mileniului trei a schimbat relația om-mașină. În prezent, tehnologiile par a depăşi statutul lor de instrument de putere, transformându-se în jucători activi, care determină politici, acutizează mize, declanşează competiţii. Rând pe rând, inteligența artificială (IA), 5G, securitatea cibernetică, robotica, semiconductorii şi microprocesoarele, cloud computing, combat cloud şi reţelele digitale au pus stăpânire pe activitățile umane și, prin extensie, pe dinamicile geopolitice internaționale. Astfel, problematicile subsecvente, politice, strategice, economice și sociale implică state, organizații internaționale și companii private. Dinamicile competiției și ale cooperării internaționale sunt transformate. Articolul de faţă îşi propune să prezinte impactul tehnologiilor de ultimă generaţie asupra dinamicilor geopolitice contemporane şi, in extenso, asupra securităţii României.

Author Biography

Alba Iulia Catrinel POPESCU, Universitatea Națională de Apărare "Carol”

Alba Iulia Catrinel Popescu este conferențiar la Colegiul Național de Apărare București în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, profesor invitat la Universitatea de Afaceri și Întreprinderi din Ostrowiec Swietokrzyski – Polonia și Universitatea din București, România. De asemenea, este membră a Comitetului Român de Istorie și Filosofie a Științei și Tehnologiei Academiei Române, membră a Asociației Române de Geopolitică „Ion Conea” și membru al Consiliului consultativ internațional al Institutului de Cercetare pentru Studii Europene și Americane, Grecia. A publicat deja cinci cărți - „Ce se ascunde în spatele Boko Haram” (un studiu monografic despre una dintre cele mai sângeroase organizații teroriste), „The Shadow Player” (o analiză extinsă și integrată despre caracterul zonei pivot ale Africii Sub-Sahariene), „Geopolitical Caleidoscope ” (o colecție de analize în geopolitică și geostrategie), „Analiza incomodă” (o colecție de studii în geopolitică), „Geopolitică și pandemii” (un studiu privind impactul geopolitic al actualelor pandemii), primele două volume ale „ Tratat de Geopolitică” (Geopolitica Puterii Maritime și Geopolitica Puterii Continentale), alte studii în domeniul securității și demografiei, precum și numeroase articole privind analiza strategică și geopolitică.”

References

***A Federal Strategy To Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals, Executive Office of the President on 12/26/2017, https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27899/a-federal-strategy-to-ensure-secure-and-reliable-supplies-of-critical-minerals
***China and South Africa Hold the Tenth Strategic Dialogue 2019/10/30, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/fzs_663828/xwlb_663830/t1712585.shtml
*** China maintains with Brazil long-term and stable strategic partnership based on mutual benefit, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18025.shtml
***Critical Raw Material, https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_nl
***Critical Minerals and US Public Policy, https://www.everycrsreport.com/reports/R45810.html
***Critical Raw Materials for EU: Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, http://www.euromines.org/files/what-we-do/sustainable-development-issues/2010-report-critical-raw-materials-eu.pdf
***Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
***European Commission, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials – Final Report (2020), file:///C:/Users/Alba.Popescu/Downloads/CRM%20list%202020_Final%20Report.pdf
***Final List of Critical Minerals 2018, Interior Department on 05/18/2018, https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/18/2018-10667/final-list-of-critical-minerals-2018
***Global Innovation Index2021, Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
***Population without access to electricity in Africa from 2000 to 2020 (in millions), https://www.statista.com/statistics/1221698/population-without-access-to-electricity-in-africa/
*** ”Platinum and its use”, Total Materia, http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&NM=237
***Platinum-Group Metals, U.S. Geological Survey, National Minerals Information Center, 2019, https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs-2019-plati.pdf
***Platinum-Group Metals, U.S. Geological Survey, National Minerals Information Center, 2019, https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/mcs-2019-plati.pdf
***SEforALL Analysis of SDG7 Progress – 2021, https://www.seforall.org/system/files/2021-08/Analysis-SDG7-Progress-2021.pdf
***The Three Seas Initiative ‒ Priority Interconnection Projects, http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/09/LIST-OF-PRIORITY-INTERCONNECTION-PROJECTS-2018.pdf
[BBC] ”Africa 'needs $1.2tn' to recover coronavirus losses”, 10.10.2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54491053
Attali Jacques, Scurtă istorie a viitorului, Editura Polirom, Iaşi, 2016.
Bell Terence, Metal Profile: Ruthenium, http://metals.about.com/od/properties/a/Metal-Profile-Ruthenium.htm
Burgess Luke, Investing in Rhodium, the World’s Most Expensive Metal: The World’s Most Exotic Precious Metal, Wealthdaily, 21.05.2010, http://www.wealthdaily.com/articles/rhodium-investing/2507
Humphries Marc, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, Congressional Research Service, 08.06.2012, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf
Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996.
Kusada Kohei, Miho Yamauchi, Hirokazu Kobayashi, Hiroshi Kitagawa, Yoshiki Kubota, Hydrogen-Storage Properties of Solid-Solution Alloys of Immiscible Neighboring Elements with Pd, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132 (45), October 27, 2010, http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja107362z
Lubin G., China just banned exports of Rare Earth Minerals to the US, Business Insider, 19.10.2010, http://www.businessinsider.com/chinas-has-just-started-ban-of-rare-earth-metal-exports-to-the-us-2010-10
Magnet O., Chinese investment in Chile sparks opportunities, concerns, Al Jazeera, 03.09.2021, https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/3/chinese-investment-in-chile-sparks-opportunities-concerns
O’Meara Sarah, ”From plastic toys to Industry 4.0: How Taiwan is using science to upgrade its manufacturing”, Nature, 15.01.2020, https://www.nature.com/articles/d41586-020-00060-1
Popescu Alba Iulia Catrinel, „Observații despre războiul de a cincea generație şi cel de-al doilea război din Nagorno-Karabakh”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, nr. 3, 2021.
Popescu Alba Iulia Catrinel, Analize incomode, Editura Militară, Bucureşti, 2020.
Rifkin Jeremy, The Third Industrial Revolution. How lateral power is transforming energy, the economy and the world, http://www.thethirdindustrialrevolution.com/
Ross A., Reid H., Congo's $6 bln China mining deal 'unconscionable', says draft report, Reuters, 08.10.2021, https://www.reuters.com/business/congos-6-bln-china-mining-deal-unconscionable-says-draft-report-2021-10-08/
Sander Mathias, ”Ready, set, compute: The global race for microchip dominance”, Neue Bürcher Zeitung, 26.04.2021, https://www.nzz.ch/english/microchip-production-grows-increasingly-important-in-us-china-ld.1613831
Ullman Harlan, Al cincilea cavaler al apocalipsei şi noul MAD, Editura Militară, Bucureşti, 2021.
Vogels Emily A., Digital divide persists even as Americans with lower incomes make gains in tech adoption, Pew Research Center, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/06/22/digital-divide-persists-even-as-americans-with-lower-incomes-make-gains-in-tech-adoption/.
https://www.opec.org/opec_web/en/
https://www.iogp.org/about-us/
http://minerals.usgs.gov/
http://www.fortunegraphite.com/graphite_uses.php
http://www.lenntech.com/periodic/elements
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/

Downloads

Published

2021-12-27

Issue

Section

Articole