IDENTIFICAREA PERICOLELOR, AMENINŢĂRILOR ŞI RISCURILOR LA ADRESA ECONOMIEI CE ADUC ATINGERE SECURITĂŢII LA NIVEL REGIONAL

Authors

  • Daniel DUMITRU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Corneliu BOGDAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Mediul de securitate contemporan este într-o permanentă efervescenţă suferind transformări substanţiale în perioade scurte de timp, acest fapt obligă la o permanentă adaptarea a criteriilor de analiză. Actualele provocări la adresa securităţii, sunt generate, nu întâmplător de suprapunerea unor fenomene majore precum globalizarea şi fragmentarea, la care se adaugă fenomene clasice de riscuri şi vulnerabilităţi. În continuare se menţin tradiţionale focarele de tensiune, iar într-o economie de piaţă, participanţi se află într-un permanent risc, generat de competiţie şi progres, elemente care conduc la prosperitate sau faliment. Piaţa liberă este terenul propice ameninţărilor şi riscurilor economice. Ele pot îmbrăca diferite forme, devenind ameninţării la adresa securităţii naţionale şi regionale.

Author Biographies

Daniel DUMITRU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Locţiitorul comandantului (prorectorul) pentru învăţământ - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

Corneliu BOGDAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Bogdan Corneliu, născut la data de 05.05.1960 în localitatea Focşani, judetul Vrancea, cu domiciliul în localitatea Focşani, căsătorit. În perioada 1975-1979 a urmat cursurile liceului "A.I. Cuza" din localitatea Focşani. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Academiei Stiinţe Economice din Bucureşti. În 2007 a absolvit cursurile ECDLE cu recunoaştere Europeană. Din 2011 doctorand al Şcolii Doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", în domeniul "Informaţii şi securitate naţională " Deţine o vastă experienţă profesională, ocupând diferse funcţii în domeniu financiar, începând cu inspector şef, controlor financiar, expert contabil şi nu în ultimul rând lichidator financiar. Începând cu anul 2007 este administrator la două societăţi SC GIMAEXIM SRL cu specific de arhivare şi SC FARMA FARM SRL unde este şi acţionar.

References

Dumitru Daniel, Mediul internaţional de securitate şi influenţa acestuia asupra artei militare, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007;

Dumitru Daniel, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007;

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006;

Primakov, Evgheni, Lumea după 11 septembrie, Editura Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2003;

VĂDUVA Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate, Editura UNAp, Bucureşti, 2007;

VĂDUVA Gheorghe, Război şi cunoaştere, Editura UNAp, Bucureşti, 2008;

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole