Imagine copertă

IDENTIFICAREA PERICOLELOR, AMENINŢĂRILOR ŞI RISCURILOR LA ADRESA ECONOMIEI CE ADUC ATINGERE SECURITĂŢII LA NIVEL REGIONAL

Daniel DUMITRU, Corneliu BOGDAN

Abstract


Mediul de securitate contemporan este într-o permanentă efervescenţă suferind transformări substanţiale în perioade scurte de timp, acest fapt obligă la o permanentă adaptarea a criteriilor de analiză. Actualele provocări la adresa securităţii, sunt generate, nu întâmplător de suprapunerea unor fenomene majore precum globalizarea şi fragmentarea, la care se adaugă fenomene clasice de riscuri şi vulnerabilităţi.
În continuare se menţin tradiţionale focarele de tensiune, iar într-o economie de piaţă, participanţi se află într-un permanent risc, generat de competiţie şi progres, elemente care conduc la prosperitate sau faliment. Piaţa liberă este terenul propice ameninţărilor şi riscurilor economice. Ele pot îmbrăca diferite forme, devenind ameninţării la adresa securităţii naţionale şi regionale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dumitru Daniel, Mediul internaţional de securitate şi influenţa acestuia asupra artei militare, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007;

Dumitru Daniel, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007;

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006;

Primakov, Evgheni, Lumea după 11 septembrie, Editura Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2003;

VĂDUVA Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate, Editura UNAp, Bucureşti, 2007;

VĂDUVA Gheorghe, Război şi cunoaştere, Editura UNAp, Bucureşti, 2008;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com