STATELE ŞI NAŢIUNILE ÎN POLITICA GLOBALĂ LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI

Authors

  • Daniel DUMITRU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Ştefan Francisc BARA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Problematica statului în general şi a statului naţional în particular se află în centrul confruntărilor ideologice contemporane. Conţinutul, natura, funcţiile, destinul statului naţional în epoca globală, raportul dintre naţional şi internaţional în definirea statului, structurile şi atributele acestora constituie tot atâtea subiecte de dispută cărora trebuie să li se găsească o rezolvare globală.

Author Biographies

Daniel DUMITRU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Locţiitorul comandantului (prorectorul) pentru învăţământ - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

Ştefan Francisc BARA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Bara Ştefan, născut la data de 02.01.1976 în localitatea Şimleu Silvaniei, judetul Sălaj, cu domiciliul în localitatea Cluj Napoca, căsătorit, un copil, din anul 1998 ofiţer în arma artilerie şi rachete. În prezent student masterand la Universitatea Naţională de Apărare în domeniul "Ştiinţe Militare şi Informaţii", specializarea conducere interarme Forţe Terestre. În perioada 1990-1994 a urmat cursurile liceului "Iuliu Maniu" din localitatea Şimleu Silvaniei. În perioada 1994-1998 a urmat cursurile Academiei Trupelor de Uscat "Nicolae Bălcescu" din localitatea Sibiu. În perioada 2002- 2004 a urmat cursuri postuniversitare la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca în domeniul Informatică aplicată şi programare. În perioada 2011-2013, a urmat la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" cursurile de master în domeniul "Ştiinţe Militare şi Informaţii", specializarea Securitate şi Apărare Naţională. Din 2013 doctorand al Şcolii Doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", în domeniul "Informaţii şi securitate naţională " Începând cu anul 1999 şi-a desfăşurat activitatea pe linie de armă în unităţi aparţinând Forţelor Terestre, urcând treptele carierei militare de la funcţia de comandant pluton, comandant de companie la şef Birou Planificare Operaţii.

References

BUZAN B, OLE W, JAAP de WILDE, Un nou cadru de analiză- Securitatea, Editura Publishing, Cluj-Napoca, 2011.

BUŞE Dorel, Geopolitică şi Geostrategie, Editura UNAp, Bucureşti, 2010.

DUMITRU Daniel, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007;

RÂPAN F, STAN G, STAN V Transformări geopolitice şi geostrategice în Europa după încheierea războiului rece, Editura Militară, Bucureşti, 2011.

FRUNZETI, Teodor; ZODIAN, Vladimir, Lumea 2013, Enciclopedie Politică şi Militară, Studii strategice şi de securitate, Editura RAO, 2013.

NICOLAESCU Gheorghe, Geopolitica securităţii, Editura UNAp, Bucureşti, 2010.

STĂNCILĂ Lucian, Apărarea teritoriului naţional în actualul mediu de securitate, Editura Moroşan, Bucureşti.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole