Imagine copertă

STATELE ŞI NAŢIUNILE ÎN POLITICA GLOBALĂ LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI

Daniel DUMITRU, Ştefan Francisc BARA

Abstract


Problematica statului în general şi a statului naţional în particular se află în centrul confruntărilor ideologice contemporane. Conţinutul, natura, funcţiile, destinul statului naţional în epoca globală, raportul dintre naţional şi internaţional în definirea statului, structurile şi atributele acestora constituie tot atâtea subiecte de dispută cărora trebuie să li se găsească o rezolvare globală.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BUZAN B, OLE W, JAAP de WILDE, Un nou cadru de analiză- Securitatea, Editura Publishing, Cluj-Napoca, 2011.

BUŞE Dorel, Geopolitică şi Geostrategie, Editura UNAp, Bucureşti, 2010.

DUMITRU Daniel, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007;

RÂPAN F, STAN G, STAN V Transformări geopolitice şi geostrategice în Europa după încheierea războiului rece, Editura Militară, Bucureşti, 2011.

FRUNZETI, Teodor; ZODIAN, Vladimir, Lumea 2013, Enciclopedie Politică şi Militară, Studii strategice şi de securitate, Editura RAO, 2013.

NICOLAESCU Gheorghe, Geopolitica securităţii, Editura UNAp, Bucureşti, 2010.

STĂNCILĂ Lucian, Apărarea teritoriului naţional în actualul mediu de securitate, Editura Moroşan, Bucureşti.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com