Imagine copertă

ABORDĂRI CURENTE ŞI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND TRANSFORMAREA ORGANIZAŢIONAL-STRUCTURALĂ A FORŢELOR AERIENE ALE STATELOR MEMBRE NATO

Cosmin-Liviu COSMA

Abstract


Viitoarea implicare a forţelor aeriene aparţinând ţărilor membre ale NATO trebuie să considere potenţialele ameninţări la adresa securităţii Alianţei, ceea ce implică derularea unor procese privind crearea unor structuri care să dezvolte capacităţile operaţionale necesare furnizării unor răspunsuri potrivite şi eficace la fiecare nivel al conflictului. Este posibil ca în viitor forţele aeriene aliate să întâlnească adversari impredictibili, cu care să se confrunte în conflicte de lungă durată şi intensitate redusă, dar şi să fie nevoite să execute o gamă variată de roluri pentru menţinerea şi impunerea păcii, soluţionarea unor crize umanitare etc.
Scopul acestei lucrări este acela de a identifica şi stabili setul de atribute şi parametri de natură organizaţional-structurală pe care forţele aeriene ale statelor membre NATO trebuie să îl deţină, pentru a putea răspunde provocărilor mediului actual şi al celui prefigurat de securiate, urmărindu-se în final prezentarea unor concluzii şi propuneri care să faciliteze integrarea şi aplicarea unor concepte în procesele de proiectare şi dezvoltare destinate obţinerii unor structuri concepute astfel încât să corespundă scopului (îndeplinirea funcţiilor, rolurilor şi misiunilor).

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Air Force Basic Doctrine, AFDD-1 (2011).

*** Joint Air & Space Operations Doctrine, AJP-3.3, NATO (2000).

Barnettt, Thomas, Blueprint for Action: A Future Worth Creating, Berkley Trade (2006).

Hamilton, Daniel S., Transatlantic Transformations: Equipping NATO for the 21st Century, Center of Transatlantic Relation, Washington (2004).

Ivanov, Ivan Dinev, Transfroming NATO – New Allies, Missions and Capabilities, Ed. Lexington Books, Plymouth, UK (2011).

Metz, Steven, The Air Force Role in United Nations Peacekeeping, http:// www. airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj93/win93/metzzz.htm.

Mintzberg, H., Structure in fives: Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (1983)

NATO, Collective Defense, http:// www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496. htm?selectedLocale=en (2002).

NATO, Improving NATO’s Capabilities, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ topics_ 49137.htm? selectedLocale=en (2014).

NATO, The Alliance’s Strategic Con-cept, http://www.nato.int/cps/en/natolive /official _texts_ 23847.htm.

Posen, Stephen Peter, Winning the Next War: Innovation, Ithaca: Cornell University Press, US, (1991).

Ralston, Joseph, Keeping NATO’s Military Edge Intact in the 21st Century, http://www.nato.int/docu/ speech/2002/s0210 03d. htm (2002).

Schilling, Melissa A. şi Paparone, Christopher, Modularity: An Application of General Systems Theory to Military force Development, în Defense Acquisition Review Journal, US (2005).

Soeters, Joseph şi Fenema, Paul C. Van, Military Organizations’s Capabilities for Heterogeneous Value Creation în Managing Military Organizations. Theory and Practice, Routledge, US (2010).

Stringer, Kevin D., Military Organiza-tions for Homeland Defense and Smaller-scale Contingencies: A Comparative Approach, Library of Congress, Praeger Security International, US (2006).

US, The Atlantic Council of the US, Transforming NATO Military Command Structure (2002).

US Joint Chief of Staff, The National Military Strategy of the United States of America, Washington, US (2004).

Waard, Erik J. de and Eric-Hans Kramer, Tailored task forces: Temporary Organizations and Modularity, Netherlands Defense Academy, Depart. of Management (2008).

Weinrod W. Bruce and Barry, L. Charles, NATO Command Structure – Consi- erations for the Future,Center for Technology and National Security Policy (2008).
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com