ABORDĂRI CURENTE ŞI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND TRANSFORMAREA ORGANIZAŢIONAL-STRUCTURALĂ A FORŢELOR AERIENE ALE STATELOR MEMBRE NATO

Authors

  • Cosmin-Liviu COSMA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Viitoarea implicare a forţelor aeriene aparţinând ţărilor membre ale NATO trebuie să considere potenţialele ameninţări la adresa securităţii Alianţei, ceea ce implică derularea unor procese privind crearea unor structuri care să dezvolte capacităţile operaţionale necesare furnizării unor răspunsuri potrivite şi eficace la fiecare nivel al conflictului. Este posibil ca în viitor forţele aeriene aliate să întâlnească adversari impredictibili, cu care să se confrunte în conflicte de lungă durată şi intensitate redusă, dar şi să fie nevoite să execute o gamă variată de roluri pentru menţinerea şi impunerea păcii, soluţionarea unor crize umanitare etc. Scopul acestei lucrări este acela de a identifica şi stabili setul de atribute şi parametri de natură organizaţional-structurală pe care forţele aeriene ale statelor membre NATO trebuie să îl deţină, pentru a putea răspunde provocărilor mediului actual şi al celui prefigurat de securiate, urmărindu-se în final prezentarea unor concluzii şi propuneri care să faciliteze integrarea şi aplicarea unor concepte în procesele de proiectare şi dezvoltare destinate obţinerii unor structuri concepute astfel încât să corespundă scopului (îndeplinirea funcţiilor, rolurilor şi misiunilor).

Author Biography

Cosmin-Liviu COSMA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în Iclod, jud. Cluj, la data de 21.09.1972, am absolvit Liceul Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia în 1991, după care am urmat cursurile Institutului de Aviaţie “Aurel Vlaicu” – Boboc (Buzău), secţia naviganţi, absolvind cu specializarea “Aeronave - aparatură şi calculatoare de bord” în 1996. În iulie 1996 am fost repartizat ca pilot în cadrul Grupului Vânătoare 71 de la Luna (Câmpia Turzii), unde mi-am desfăşurat întreaga activitate profesională, participând la totalitatea misiunilor interne şi a celor din afara graniţelor, planificate şi executate de Baza Aeriană de la Câmpia Turzii (Franţa, Belgia, Ţările Baltice etc.). Referitor la educaţie şi formare, începând cu 2003, am participat la o serie de cursuri de specialitate şi de nivel, în ţară şi străinatate (SUA), pentru ca în 2011 să obţin diploma de Master de comandă şi Stat major în domeniul Ştiinţelor militare şi informaţiilor (UNAP ”Carol I”, Bucureşti, 2010-2011). Din anul 2012 şi până în prezent, am urmat cursurile Şcolii Doctorale UNAP ”Carol I”, în acelaşi domeniu al Ştiinţelor militare şi informaţiilor. Referitor la activitatea ştiinţifică, începând cu anul 2011, am participat în cadrul unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu diferite articole şi lucrări axate pe problematica diferitelor forme de implicare ale forţelor aeriene în conflictele actuale. De asemenea am publicat o serie de articole pe aceeaşi tematică în publicaţii de profil din România.

References

*** Air Force Basic Doctrine, AFDD-1 (2011).

*** Joint Air & Space Operations Doctrine, AJP-3.3, NATO (2000).

Barnettt, Thomas, Blueprint for Action: A Future Worth Creating, Berkley Trade (2006).

Hamilton, Daniel S., Transatlantic Transformations: Equipping NATO for the 21st Century, Center of Transatlantic Relation, Washington (2004).

Ivanov, Ivan Dinev, Transfroming NATO – New Allies, Missions and Capabilities, Ed. Lexington Books, Plymouth, UK (2011).

Metz, Steven, The Air Force Role in United Nations Peacekeeping, http:// www. airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj93/win93/metzzz.htm.

Mintzberg, H., Structure in fives: Designing Effective Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (1983)

NATO, Collective Defense, http:// www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496. htm?selectedLocale=en (2002).

NATO, Improving NATO’s Capabilities, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ topics_ 49137.htm? selectedLocale=en (2014).

NATO, The Alliance’s Strategic Con-cept, http://www.nato.int/cps/en/natolive /official _texts_ 23847.htm.

Posen, Stephen Peter, Winning the Next War: Innovation, Ithaca: Cornell University Press, US, (1991).

Ralston, Joseph, Keeping NATO’s Military Edge Intact in the 21st Century, http://www.nato.int/docu/ speech/2002/s0210 03d. htm (2002).

Schilling, Melissa A. şi Paparone, Christopher, Modularity: An Application of General Systems Theory to Military force Development, în Defense Acquisition Review Journal, US (2005).

Soeters, Joseph şi Fenema, Paul C. Van, Military Organizations’s Capabilities for Heterogeneous Value Creation în Managing Military Organizations. Theory and Practice, Routledge, US (2010).

Stringer, Kevin D., Military Organiza-tions for Homeland Defense and Smaller-scale Contingencies: A Comparative Approach, Library of Congress, Praeger Security International, US (2006).

US, The Atlantic Council of the US, Transforming NATO Military Command Structure (2002).

US Joint Chief of Staff, The National Military Strategy of the United States of America, Washington, US (2004).

Waard, Erik J. de and Eric-Hans Kramer, Tailored task forces: Temporary Organizations and Modularity, Netherlands Defense Academy, Depart. of Management (2008).

Weinrod W. Bruce and Barry, L. Charles, NATO Command Structure – Consi- erations for the Future,Center for Technology and National Security Policy (2008).

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole