COMUNICAREA ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în Armată, Universitatea Naționala de Apărare „CAROL I”

Abstract

Existenţa omului este condiţionată de factori diverşi cu implicaţii majore în evoluţia sa, comunicarea fiind unul dintre ei. Procesul comunicaţional permite fiinţei umane să se dezvolte, să se educe, să se adapteze la mediul în care supravieţuieşte. Lucrarea de faţă dezvoltă, în partea de început, conceptul de comunicare, creând cadrul informaţional necesar înţelegerii acestuia. Apoi, se concentrează pe formele principale ale comunicării, necesare conducerii şi înţelegerii educaţiei fizice militare de către toţi participanţii la această activitate. Spre finalul materialului am sintetizat barierele comunicaţionale cu scopul conştientizării şi informării celor care conduc activităţile de educaţie fizică militară, despre existenţa lor, ca elemente negative în procesul de comunicare.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în Armată, Universitatea Naționala de Apărare „CAROL I”

Născut la data de 20.05.1977 în localitatea Alba Iulia, judeţ Alba, cu domiciliul stabil în localitatea Bucureşti, căsătorit, un copil. Absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, al Facultăţii militare de educaţie fizică şi sport „General Virgil I. Bădulescu”, precum şi a altor forme de învăţământ şi cursuri care nu au făcut decât să fundamenteze şi să consolideze cunoştinţele dobândite în specialitatea educaţie fizică militară. Profesor şi instructor de educaţie fizică militară de 12 ani la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, loc unde desfăşoară activităţi didactice, teoretice şi practice, dintr-o gamă largă de discipline sportive.

References

Floyd K., Comunicare interpersonală, trad. de Miruna Andriescu, Polirom, Iaşi, 2013

Pânişoara O., Comunicare eficientă, Polirom, Iaşi, 2013

Pop C., Comunicarea în educaţia fizică şi sport, Pro Universitaria, Bucureşti, 2014

Tran V., Stănciugelu I., Teoria comunicării, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole