Imagine copertă

COMUNICAREA ÎN EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


Existenţa omului este condiţionată de factori diverşi cu implicaţii majore în evoluţia sa, comunicarea fiind unul dintre ei. Procesul comunicaţional permite fiinţei umane să se dezvolte, să se educe, să se adapteze la mediul în care supravieţuieşte. Lucrarea de faţă dezvoltă, în partea de început, conceptul de comunicare, creând cadrul informaţional necesar înţelegerii acestuia. Apoi, se concentrează pe formele principale ale comunicării, necesare conducerii şi înţelegerii educaţiei fizice militare de către toţi participanţii la această activitate. Spre finalul materialului am sintetizat barierele comunicaţionale cu scopul conştientizării şi informării celor care conduc activităţile de educaţie fizică militară, despre existenţa lor, ca elemente negative în procesul de comunicare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Floyd K., Comunicare interpersonală, trad. de Miruna Andriescu, Polirom, Iaşi, 2013

Pânişoara O., Comunicare eficientă, Polirom, Iaşi, 2013

Pop C., Comunicarea în educaţia fizică şi sport, Pro Universitaria, Bucureşti, 2014

Tran V., Stănciugelu I., Teoria comunicării, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com