Imagine copertă

MANAGEMENTUL ŢINTELOR ÎN CONFLICTELE MODERNE

Valentin BORDEI

Abstract


În orice colectivitate există mulţumiţi şi nemulţumiţi, favorizaţi şi defavorizaţi, ură şi dragoste, dispute şi împăcări, dar prin educaţie ar trebui să învăţăm cu toţii că trebuie să ne conformăm unor reguli, să ne respectăm semenii şi, mai ales, să înţelegem că oricine poate greşi, dar există nişte limite admisibile care nu trebuie să afecteze integritatea fizică sau psihomorală a celorlalţi oameni alături de care convieţuim, iar cei care depăşesc aceste bariere nu merită să-şi ducă existenţa alături de noi.
Angoasa războiului hibrid şi lupta cu terorismul impun o nouă configuraţie a metodelor de pregătire/planificare a confruntărilor şi a modelelor acţionale, o nouă dimensionare a spaţiului de luptă, precum şi o nouă filozofie de abordare a acestor provocări destabilizatoare. Capacitatea de dispersare şi disimulare a elementelor teroriste, ineditul şi imprevizibilul acţiunilor desfăşurate de către acestea, posibilităţile tot mai crescute de a folosi mijloace tehnologice de ultimă generaţie, arme de distrugere în masă, atacuri cibernetice, concomitent cu creşterea posibilităţilor de maximizare a efectelor, au ca urmare un efort complicat şi în acţiunea de identificare şi distrugere a acestora.
Fără a înţelege în profunzime originile, mediul propice de supravieţuire, modul de manifestare şi scopurile fenomenului terorist, este evident că nu putem întreprinde acţiuni eficiente de combatere a acestuia prin tehnici/tactici/proceduri specifice fiecărui caz în parte, structuri specializate şi echipamente sau mijloace adecvate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Andreescu Anghel, 11 septembrie – provocarea secolului XXI în materie de terorism, Editura M.A.I., 2002;

Armstrong K.I., How Did This Happen? Terrorism and the New War, Aford, Public Affairs, 2001;

Chiş Ioan, Popa Constantin, Terorismul contemporan, Bucureşti, Editura ANI, 2007;

Vlădescu Andrei, Second Life Jihad, Revista Intelligence, martie – aprilie 2009.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com