ASPECTE PRIVIND STRATEGIA MARITIMĂ A ROMÂNIEI – TRECUT ȘI PREZENT

Authors

  • Lavinia Elena TĂNASE (MĂXINEANU) Forțele Navale Române

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-34

Keywords:

putere navală; strategie navală; strategie maritimă; putere maritimă.

Abstract

 

Cercetarea istorică, prin studiul documentelor, ne permite o analiză a evoluției și maturizării strategiilor, în general, respectiv a strategiilor maritime și navale, în particular, atât pe plan internațional, cât și național, obiectivul acestui studiu fiind cunoașterea și înțelegerea strategiilor pe parcursul epocilor. Studiul este relevant atât pentru mediul militar prin prisma amenințărilor directe care vizează integritatea teritorială, cât și pentru cel privat, al afacerilor, luând în considerare importanța economică a frontierelor maritime și fluviale.

Author Biography

Lavinia Elena TĂNASE (MĂXINEANU), Forțele Navale Române

Născută la data 02 noiembrie 1983 în localitatea Constanța, Lavinia-Elena Tănase (Măxineanu) este absolventă a Academiei Navale Mircea cel Bătrân, Facultatea de Marină Militară, secția Navigație, hidrografie și echipamente navale,  promoţia 2008. Este student doctorand din anul 2019 la Universitatea Națională de Apărare în domeniul „Științe militare”. În prezent este masterand al programului de studii masterale Conducere Interarme Forțe Navale în domeniul Științe Militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specializare și de carieră.

Începând cu anul 2008, a îndeplinit succesiv funcții de comandă respectiv, comandant grup de luptă electronică, comandant serviciul de luptă navigație, comandant serviciu de luptă senzori și armamente la bordul mai multor nave din cadrul Forțelor Navale.

Activitatea științifică cuprinde comunicări științifice precum Cyberspace – dimensiunea virtuală a mediului operațional al forțelor navale, Inteligenta artificială în domeniul naval, apărute în publicații din țară, la editura Universității Naționale de Apărare Carol I, The opportunity of using MUS in underwater wireless sensor networks în publicații din străinătate, în cadrul Conferinței privind Securitatea Maritimă, organizată de NATO Maritime Security Centre of Excellence din Instanbul.

References

Azar Gat, A History of Military Thought: From the Enlightenment to the Cold War, Oxford University Press, New York, 2001.
Beaufre A., Introducere în strategie. Strategia acțiunii, Editura Militară, București, 1974.
Castex Raoul, Strategic Theories, Selections translated and edited by Eugenia C. Kiesling, Naval Institute Press, Annapolis, 1994.
Clausewitz Carl von, Despre Război, Editura Antet, București, 2020.
Filip Adrian, Puterea maritimă, factor de influență în evoluția umanității, Editura Direcției Hidrografice Maritime, Constanța, 2011.
Freedman Lawrence, Strategy: A History, Oxford University Press, New York, 2013.
Gray Colin, Strategy Bridge, Oxford University Press, Londra, 2010.
Greavu C., „Programele navale în Marina Română. 1880-1943”, Anuarul Muzeului Marinei Române, II, 1999.
Hanganu Marius, Putere Maritimă și Putere Navală, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2001.
Hart B.H. Liddell, Strategy, Ediția a 2-a, New American Library, New York, 1974.
Jomini Antoine-Henri, The Art of War, ebook https://www.gutenberg.org/files/13549/13549-h/13549-h.htm
Lesenciuc Adrian, Gândirea Militară Românească sub amprenta Clausewitziană, https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/clausewitz.pdf
Logofătu Gheorghe, Elemente de strategie militară, Editura Militară, București, 1975.
Luttwak Edward N., ”The Operational Level of War”, International Security, vol. 5, no. 3, 1980, www.jstor.org/stable/2538420
Luttwak Edward N., Strategy: The Logic of War and Peace, 2nd ed., Harvard University Press, Londra, 2003.
Maizeroy P.G. Joly, Course de tactique, Londra, 1781.
Moșneagu Marian, Presa Marinei Române, dicționar bibliografic, Editura Militară, București, 2011.
Petcu Marian, Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică, ebook, Editura Polirom, București, 2013.
Scipanov Lucian, „Posibile soluții de realizare a unei strategii naționale de securitate. Identificarea locului strategiei maritime”, Revista Gândirea Militară Românească, nr. 3, 2020.
Smith Clyde A., ”The meaning and significance of the Gorshkov articles”, Naval War College Review, vol. 26, no. 5, 1974, www.jstor.org/stable/44641470VEGO, Milan, Naval Classical Thinkers and operational art, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1014479.pdf
Soare Corneliu ș.a., Probleme filosofice ale științei militare, Editura Militară, București, 1987

Downloads

Published

2021-10-12

Issue

Section

Articole