MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DIN ARMATA ROMÂNIEI PARTICIPANT LA OPERAȚIILE MULTINAȚIONALE

Authors

  • Alice-Claudița MANDEȘ Comandamentul Forțelor Întrunite

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-32

Keywords:

operații multinaționale; management personal; resurse umane; comandă și control; acțiuni militare.

Abstract

Schimbările care au avut loc în ultima perioadă de timp în mediul geopolitic și geostrategic global au evidențiat întrebuințarea forțelor armate ca un argument consistent de soluționare a situațiilor de criză, apărute la nivel internațional. În acest sens, planificarea, organizarea și desfășurarea de acțiuni militare, în context internațional, au devenit o realitate a timpurilor noastre, respectiv o soluție eficientă în multe dintre conflictele desfășurate în ultima perioadă.

 

Author Biography

Alice-Claudița MANDEȘ, Comandamentul Forțelor Întrunite

Născută la data de 02.04.1980 în localitate Tecuci, județul Galați, Mandeș Alice-Claudița este absolventa Universității de Istorie ,,Al.I.Cuza” din Iași, Facultatea de istorie, promoția 2003, a Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, Facultatea de Securitate și Apărare (studii universitare de masterat), promoția 2016 și a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă-Intoducere în securitatea națională, în domeniul Științe militare, informații și ordine publică.

De profesie ofițer și-a desfășurat activitatea la Brigada 122 Logistică ,,Muntenia,” , Clubul Sportiv al Armatei ,,Steaua” și Comandandametul Forțelor Întrunite ,,General Ioan Emanoil Florescu”, în cea mai mare parte în domeniul resurselor umane, încadrând funcții importante în acest domeniu (șef de birou, șef al personalului la nivel brigadă, șef de birou la nivel 3 și 4).

A participat la două misiuni în T.O. Afganistan, în septembrie 2013-martie 2014, octombrie 2016-mai 2017, desfășurându-și activitate tot în domeniul resurelor umane.

Ca activitate științifică, este autoarea a două comunicări cu titul Particularități privind procesul de generare și regenerare a personalului participant la operațiile multinaționale sub comanda NATO și Particularități privind procesul de generare și regenerare a personalului participant la operațiile multinaționale sub comanda UE, ambele publicate în volumul Conferinței Strategii XXI.

 

 

 

References

*** Constituția României.
*** Legea nr. 80, din 11.07.1995, privind Statutul cadrelor militare, Monitorul Oficial nr. 155/1995, cu modificările și completările ulterioare.
*** Legea nr. 346, din 21.07.2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, Monitorul Oficial nr. 867, 02.11.2017.
*** Legea nr. 121, din 15.06.2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, Monitorul Oficial nr. 427, Partea I, 17.06.2011.
*** M.101/2011, Ordin pentru aprobarea criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, București, 24.11.2011.
*** M.59/2015, Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare.
*** SMG – P.F-1, Doctrina sprijinului cu personal în operaţii, Bucureşti, 2011.
*** SMG 34/2013, Doctrina privind participarea la operaţii de răspuns la crize non-articol 5, București, 2013.
*** SMG/Ctr. 1, Instrucţiuni privind evaluarea capacităţii unităţilor/detaşamentelor din forţele terestre participante la misiuni în afara teritoriului statului român, București, 2008.
*** SMAp-S-96, Dispoziţie pentru stabilirea responsabilităţilor operaţionale privind pregătirea şi conducerea structurilor militare şi a personalului care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, Bucureşti, 2018.

Downloads

Published

2021-10-12

Issue

Section

Articole