Imagine copertă

REFORMA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ROMÂNIEI DIN ANUL 1952, PREFAŢA UNUI NOU DICTAT

Andi Mihail BĂNCILĂ

Abstract


Instalarea regimului comunist în România a necesitat un lung şir de compromisuri din partea autorităţilor instalate de sovietici la conducerea ţării. Acestea s-au transpus în efectuarea unei multitudini de abuzuri de ordin fizic sau moral asupra locuitorilor precum şi prin legitimizarea acestor practici. Directivele venite de la Moscova impuneau liderilor comunişti de la Bucureşti înlocuirea tuturor oponenţilor regimului care încă mai deţineau funcţii de răspundere în stat, chiar şi din cele mai neînsemnate structuri şi rezolvarea pe cale amiabilă a problemei naţionalităţilor conlocuitoare. Singura soluţie viabilă pentru realizarea într-un timp record a acestor solicitări a fost efectuarea unei noi reforme administrativ teritoriale şi implicit a constituţiei ţării.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Fischer-Galaţi Stephen, România în secolul al XX-lea, Editura Institutului European, Iaşi, 1998

Focşăneanu Eleodor, Istoria constituţională a României 1859-1991, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992

Ţincă Ovidiu, Constituţii şi alte texte de drept public, Editura Imprimerie de Vest, Oradea, 1997

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/constitutie/constitutia-republicii-populare-romane-1952.php

ANIC, Fond CC al PCR, Cancelarie, Dosar 49/1952, Stenograma Biroului Politic al CC al PMR din ziua de 12 iunie 1952

ANIC, Fond CC al PCR, Cancelarie, Dosar 26/1951, Stenograma şedinţei din 4 iunie 1951 ţinută de delegaţii Comitetului Central care răspund pentru alegerea organizaţiilor conducătoare de partid pe regiuni
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com