AMENAJAREA GENISTICĂ A BRIGĂZII MECANIZATE ÎN OPERAȚIA OFENSIVĂ

Authors

  • Cristian ȚECU Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, Cincu, Statul Major al Forțelor Terestre

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-28

Keywords:

sprijin de geniu; mobilitate; operații ofensive; contramobilitate; protecție.

Abstract

În contextul actual, când dinamica desfășurării operațiilor defensive și ofensive este accentuată, ceea ce presupune creșterea numărului de deplasări şi de manevre ale forţelor şi mijloacelor, armatele moderne atribuie armei geniu şi forțelor de geniu rolul primordial în asigurarea mobilităţii proprii şi contramobilităţii forțelor adversarului, fapt care demonstrează caracterul dinamic pronunţat al acţiunilor militare. Având în vedere condiţiile și volatilitatea mediului operațional în care forţele militare trebuie să acţioneze, sprijinul de geniu constituie un factor important în pregătirea şi desfăşurarea operaţiilor, dar și în atingerea stării finale dorite. În operaţiile ofensive, care sunt executate întrunit (joint), misiunile structurilor de geniu sprijină dezvoltarea spațiului de luptă pentru realizarea manevrei forțelor aflate la contact, dinamizează, prin mobilitate, deplasarea tactică şi asigură infrastructura necesară protecţiei forţelor proprii.

Author Biography

Cristian ȚECU, Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, Cincu, Statul Major al Forțelor Terestre

 

Născut la data de 24.03.1981 în localitatea Slatina, Cristian Țecu este absolvent al Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă și stat major, promoţia 2017.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri și studii universitare de masterat, precum și prin efectuarea unor stagii de perfecționare în țară și străinătate.

 

De profesie cadru militar şi-a desfăşurat activitatea, în unități militare de nivel 1 și 2, îndeplinind funcții de comandă și de conducere. Actualmente este încadrat la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”.

Este autor și coautor a mai multor articole și comunicări ştiinţifice, cu aplicabilitate în domeniul militar, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

 

References

sprijin de geniu; mobilitate; operații ofensive; contramobilitate; protecție.
*** Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie uşoară), Bucureşti, 2004.
*** NATO - ATP – 52 (B), Land forces military engineer doctrine, revision, 2008.
[Statul Major General], Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012.
[USA Department of Defense], Dictionary of Military and Associated Terms, 2021.
Grecu Petre, Amenajarea genistică în acţiunile militare, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2003.

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole