ASPECTE PRIVIND OPERAȚIA DE APĂRARE A BRIGĂZII MECANIZATE (INFANTERIE) ÎN CONTEXT ÎNTRUNIT

Authors

  • Cristian ȚECU Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, Cincu, Statul Major al Forțelor Terestre

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-27

Keywords:

părarea; operații întrunite; multinațional; manevra; comandă și control.

Abstract

Acțiunea militară a cunoscut, în decursul istoriei, un permanent proces de evoluție și diversificare, sub aspectul atât al amplorii, cât și al dimensiunilor spațiale, temporale și materiale, imprimând operațiilor militare un profund și intrinsec caracter întrunit. Tendinţa care se manifestă din ce în ce mai pregnant este aceea că toate operaţiile, inclusiv apărarea, vor avea un caracter întrunit, deoarece nu mai pot fi desfăşurate într-un singur mediu, ci atât în mediul fizic (terestru, aerian, naval, cosmic), cât şi în mediul virtual (electromagnetic ‒ cibernetic). Totodată, nevoia de flexibilitate în pregătirea şi desfășurarea operațiilor împotriva unui adversar cu un potenţial de luptă fluctuant scoate în evidenţă necesitatea constituirii grupărilor de forţe întrunite. Flexibilitatea presupune ca această forță, adoptând o anumită organizare modulară, să fie capabilă să execute operații specifice luptei armate, atunci când astfel de operații se impun și, de asemenea, aceeași forță, dar într-o altă organizare modulară, să fie capabilă ca, într-un timp optim, să execute operaţii de stabilitate şi sprijin

Author Biography

Cristian ȚECU, Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, Cincu, Statul Major al Forțelor Terestre

Născut la data de 24.03.1981 în localitatea Slatina, Cristian Țecu este absolvent al Universităţii Naționale de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă și stat major, promoţia 2017.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri și studii universitare de masterat, precum și prin efectuarea unor stagii de perfecționare în țară și străinătate.

 

De profesie cadru militar şi-a desfăşurat activitatea, în unități militare de nivel 1 și 2, îndeplinind funcții de comandă și de conducere. Actualmente este încadrat la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”.

 

Este autor și coautor a mai multor articole și comunicări ştiinţifice, cu aplicabilitate în domeniul militar, apărute la Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

 

References

*** Tratat de Știință Militară, vol. I, Editura AISM, București, 1998.
*** Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie uşoară), Bucureşti, 2004.
*** JP 3-0, Joint Operations, USA Department of Defense, 2011.
*** AJP-3(B), Allied Joint Doctrine for the conduct of operations, USA Department of Defense, 2011.
*** Doctrina Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2012.
*** AJP-01(E), Allied Joint Doctrine, USA Department of Defense, 2017.
*** ADP 6-0, Mission Command: Command and Control of Army Forces, Department of the Army, Washington DC, 2019.
*** DOD, Dictionary of Military and Associated Terms, USA Department of Defense, 2021.
Cruceru Valerică, „Despre conceptul de război hibrid în gândirea militară americană”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr. 3, București, 2014.
Stancu Marian, Operaţiile militare ale viitorului, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole