STUDIU PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE EXTINDERE A APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAȚIONALE PENTRU SECTORUL PUBLIC (IPSAS ) ÎN CONTABILITATEA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ȘI DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Authors

  • Nicu-Elinor BEȘTELIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-24

Keywords:

Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS); sector public; situații financiare; imobilizări corporale; stocuri; fluxuri de trezorerie.

Abstract

Conectarea legislației naționale contabile din sectorul public la standardele internaționale de profil (IPSAS) este un efort care, în țara noastră, a demarat înainte de 2005 și care continuă și în prezent. Acest demers se înscrie în preocupările specialiștilor și din alte state, de a realiza această conectare la acest referențial contabil mondial. În țara noastră, acest demers a fost realizat de diferite grupuri de specialiști din ministerul de resort, din universități și de la firme de audit sau consultanță, demers care a configurat noua formă a legislației contabile, continuu supusă efortului de conectare la IPSAS. În acest sens, am inițiat și noi un studiu, bazat pe aplicarea unui chestionar în rândul profesioniștilor contabili din armată, ale cărui concluzii le-am prezentat în acest articol.

 

Author Biography

Nicu-Elinor BEȘTELIU , Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Născut(ă) la data 23.11.1972, localitatea Râmnicu Vâlcea, prenumele Nicu Elinor numele Beșteliu este absolvent(ă) al/a Universităţii Naționale de Apărare, Facultatea de Comandă și Stat Major.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire.

 

De profesie economist, şi-a desfăşurat/își desfășoară activitatea, în calitate de Director economic la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Medico – Militară “Cantacuzino” București.

 

Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor a a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară.

References

*** OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186, din 29.12.2005.
[Banca Mondială]), Raport final ‒ forma preliminară, Raportarea financiară a Guvernului României. Pașii de urmat conform IPSAS, București, 2011.
[CECCAR], Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, București, 2009.
[European Commission], Public consultation – Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member States, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_PUBLIC/D4_ 2012/EN/D4_2012-EN.PDF
Alecu Georgeta, Contabilitatea instituțiilor publice. Convergența cu IPSAS, Editura Tribuna Economică, București, 2010.
Bellanca S., Vandernoot J., ”La comptabilité publique belge et ses implications par rapport aux normes internationales”, La Revue du Financier, 2013, http://www.cybel.fr/html/Communaute/rdf/198-6.pdf
Christiaens J., Reyniers B., Rolle C., ”Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systèmes d’information financière publique: étude comparative”, Revue Internationale des Sciences Administratives nr. 3 (Vol. 76), 2010, http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE =RISA_763_ 0563
Ilie Doina, Alecu Georgeta, „Convergența contabilității instituțiilor publice cu Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)”, Audit financiar nr. 10.2011.
Lequiller F., ”Statistiques de finances publiques: après les crises, l’harmonisation se renforce”, Statistique et société, Dossier: la statistique européenne, Vol. 2, nr. 1, 2014, http://publicationssfds. math.cnrs.fr/index. php/stat_soc/article/download/ 260/242
Năstase Pavel, Toader Şerban, Albu Cătălin Nicolae, Ştefănescu Aurelia, Kiss Clemente, „Studiu referitor la îmbunătăţirea transparenţei raportărilor în sectorul public din România”, Audit financiar nr. 9, 2014.
Robert F.R., Colibert J., Les normes IPSAS et le secteur public, Editura Dunod, Paris, 2008.
Van Schaik, Frans, Conferința Tendințe internaționale în reforma contabilității publice, Ljubljana, Slovenia, 2011.
www.mfinante.ro

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole