EFECTELE PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ORGANIZAȚIA MILITARĂ

Authors

  • Daniela-Elena HRAB Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-19

Keywords:

COVID-19; cheltuieli; obiective; efect; dezvoltare durabilă; organizația militară

Abstract

Prezentul a Prezentul articol realizează o scurtă analiză a obiectivelor dezvoltării durabile cu aplicabilitate în organizația militară și identifică, prin metoda analizei documentelor, principalele modalități în care organizația militară a fost afectată de pandemia de COVID-19, cu accent pe evoluția cheltuielilor militare. Scopul final este stabilirea modului în care pandemia a influențat implementarea obiectivelor dezvoltării durabile în organizația militară, pentru a oferi managementului strategic recomandări în sensul sporirii rezilienței și sustenabilității organizației militare. Principala concluzie a prezentului demers de cercetare este că pandemia nu a avut un impact semnificativ pe termen scurt, însă pe termen mediu și lung, situația se poate schimba, fapt ce îndeamnă la adaptare, cooperare, coordonare și prudență în configurarea cheltuielilor de apărare. Drept concluzie secundară, se poate considera că pandemia poate avea un efect accelerator asupra politicilor de dezvoltare durabilă, organizația militară fiind chemată să beneficieze de lecțiile identificate și de oportunitățile ivite, în scopul sporirii capacității de reacție.

rticol realizează o scurtă analiză a obiectivelor dezvoltării durabile cu aplicabilitate în organizația militară și identifică, prin metoda analizei documentelor, principalele modalități în care organizația militară a fost afectată de pandemia de COVID-19, cu accent pe evoluția cheltuielilor militare. Scopul final este stabilirea modului în care pandemia a influențat implementarea obiectivelor dezvoltării durabile în organizația militară, pentru a oferi managementului strategic recomandări în sensul sporirii rezilienței și sustenabilității organizației militare. Principala concluzie a prezentului demers de cercetare este că pandemia nu a avut un impact semnificativ pe termen scurt, însă pe termen mediu și lung, situația se poate schimba, fapt ce îndeamnă la adaptare, cooperare, coordonare și prudență în configurarea cheltuielilor de apărare. Drept concluzie secundară, se poate considera că pandemia poate avea un efect accelerator asupra politicilor de dezvoltare durabilă, organizația militară fiind chemată să beneficieze de lecțiile identificate și de oportunitățile ivite, în scopul sporirii capacității de reacție.

Author Biography

Daniela-Elena HRAB, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născută la data de 29.04.1982 în localitatea Caracal, Daniela-Elena HRAB este absolventă a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, promoția 2005 și a Academiei de Studii Economice București, Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune, promoţia 2009.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri, studii universitare de masterat și stagii de pregătire, în țară și în străinătate, în special în domeniul logisticii.

De profesie cadru militar, a ocupat funcţii de execuţie şi de conducere în Comandamentul Logistic Întrunit şi structurile subordonate acestuia. Şi-a completat experienţa profesională prin participarea la misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan şi la exerciţii multinaționale întrunite.

În prezent ocupă funcția de instructor superior în cadrul Departamentului logistică, finanțe și contabilitate, Facultatea de Comandă şi Stat Major, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

 

References

[Ministerul Apărării Naționale], Strategia militară a României – 2021, București, https://sg.mapn.ro/app/webroot/files/project /Strategia%20militara%20a%20Romaniei%202.pdf
[Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene], Planul Național de Redresare și Reziliență, aprilie 2021, https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/04/ffdbdf26d6fc01f009a8059cfd94b0dd.pdf
[Departamentul pentru dezvoltare durabilă], Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, București, 2018, https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentrudezvoltareadurabila-a-Rom%C3% A2niei-2030.pdf
[Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Parliament], In-Depth Analysis: How the COVID-19 Crisis Has Affected Security and Defence-Related Aspects of the EU, ianuarie 2021, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653623/EXPO_IDA(2021)653623_EN.pdf
[United Nations Development Programme], COVID-19, Coup d’État and Poverty, aprilie 2021, https://www.google.com/search?q=COVID-19%2C+Coup+d%E2%80%99Etat+and+Poverty&oq=COVID-19%2C+Coup+d%E2%80%99 Etat+and+Poverty&aqs=chrome..69i57.1400j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[United Nations Development Programme, Frederick S. Pardee Center for International Futures/University of Denver], Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals: Pursuing the Sustainable Development Goals (SDGs) in a World Reshaped by COVID-19, 2 decembrie 2020, https://sdgintegration.undp.org/sites/default/files/Impact_of_COVID-19_on_the_SDGs.pdf
[Organizația Națiunilor Unite], Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, New York, 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
Baetting Sascha J., Cardona Parini A., et al., ”Case series of coronavirus (SARS-CoV-2) in a military recruit school: clinical, sanitary and logistic implications”, BMJ Military Health, vol. 167, nr. 4, 16 aprilie 2020, https://militaryhealth.bmj.com/content/jramc/167/4/251.full.pdf
Borucka Anna, Lagowska Eliza, ”The Role of Polish Armed Forces in the Fight Against Epidemiological Threats (SARS-CoV-2)”, European Research Studies Journal, Volumul XXIII, Numărul special 3, 2020, https://www.connectedpapers.com/main/ff925b6404b8a87c98f84b4452be6fc15eb470eb/The-Role-of-Polish-Armed-Forces-in-the-Fight-Against-Epidemiological-Threats-SARSCov2/graph
Kim Sharon, Lee Kenny, Tussey Jason, Dougherty Eric, Williams Stephen, Abrams Robert, Murray Clinton, ”Responding to COVID-19 Among U.S. Military Units in South Korea: The U.S. Forces Korea’s Operation Kill the Virus”, Military Medicine, 2 februarie 2021, https://academic.oup.com/milmed/advance-article/doi/10.1093/milmed/usab013/6126418?searchresult=1
Minculete Gheorghe, „Considerații privind adaptarea funcționării lanțurilor de aprovizionare-livrare, în condițiile efectelor nefaste ale COVID-19 în România”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, nr. 2, 2020, https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/view/860/826
Saxton Adam, Cancian Mark, „COVID-19 and the Military: Maintaining Operations While Supporting Civil Society”, Defense 360, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2021, https://www.csis.org/analysis/covid-19-and-military-maintaining-operations-while-supporting-civil-society
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175619.htm
https://shape.nato.int/defender-europe/defender/newsroom/exercise-defendereurope-20-announcement-covid19-implications
https://www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020
https://www.defensenews.com/news/your-army/2020/07/10/as-defender-2020-winds-down-army-planning-for-2021-underway/
https://www.cdc.gov/aging/covid19/covid19-olderadults.html?CDC_AA_refVal =https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fneed-extra-precautions%2 Folder-adults.html
https://www.biziday.ro/spitalul-militar-de-campanie-rol-2-din-otopeni-a-fost-redeschis-pentru-internarea-pacientilor-covid-in-urma-lucrarilor-de-modernizare-si-extindere-are-acum-167-de-paturi-a-fost-pus-in-functiune-s/

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole