MOTIVAȚIE ȘI SATISFACȚIE ÎN MEDIUL DE SECURITATE NAȚIONALĂ

Authors

  • Irina IOANA Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
  • Constantin-Edmond CRACSNER Universitatea Ecologică din București

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-18

Keywords:

dominante motivaționale; satisfacție profesională; resurse umane; securitate națională.

Abstract

Prin prezenta cercetare, s-a studiat relația dintre motivație și satisfacție profesională într-o organizație din domeniul securității naționale. A fost utilizat, ca instrument de evaluare, câte un chestionar pentru motivație, respectiv satisfacție profesională. Lotul de cercetare a fost constituit din 80 de militari, reprezentând grupul de cercetare, respectiv 80 de subiecți civili, reprezentând grupul de control. Au fost studiate mai multe tipuri de relații, considerate relevante pentru obiectivele studiului, precum: relația dintre motivația în muncă și gradul de satisfacție față de management și relațiile interpersonale din colectiv, respectiv față de  organizarea muncii și  comunicarea funcțională; relația dintre motivația de realizare prin muncă și gradul de satisfacție față de salarizare, recompensele și oportunitățile de avansare în carieră; relația dintre nivelurile satisfacției generale și motivației de realizare prin muncă; relația dintre nivelurile superioare ale satisfacției față de organizarea muncii și comunicarea funcțională, respectiv față de conducere și relațiile interpersonale ale grupului militar, comparativ cu grupul de control, format din angajați în mediul civil. Rezultatele acestei cercetări prezintă certe valențe practice, avansând posibilitatea ca unele concluzii să poată fi asimilate în politicile de resurse umane ale instituțiilor din domeniul securității naționale, în vederea optimizării motivării personalului și maximizării performanței.

Author Biographies

Irina IOANA , Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Născută la data 17 septembrie 1984, în localitatea București, prenumele Irina numele Ioana,  este absolventă programului de Master Securitate și Apărare al Universității Naționale de Apărare Carol I de , Facultatea de Securitate și Apărare, promoţia 2012. Deţine titlul de doctor în Științe Militare, acordat în anul 2016 de către Universitatea Națională de Apărare Carol I.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire.

 

Dr. Ioana este cadru didactic în învățământul universitar și cercetător specializat în domeniul Studiilor de securitate și informații, Psihologiei terorismului și Extremismului violent, Psihologiei personalității și psihodiagnozei clinice.

Pregătirea academică a doamnei Dr. Ioana îi oferă o bază științifică solidă și unică pentru o abordare interdisciplinară a relației dintre psihologia personalității și probleme de importanță semnificativă pentru securitatea națională și internațională.

Are o vastă activitate științifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autoare a cărților cu titlul Coordonate psihosociale ale transformării instituționale a armatei și Psihologia comunicării interculturale și a mai multor articole şi comunicări științifice.

Constantin-Edmond CRACSNER, Universitatea Ecologică din București

Este născut la 19.06.1958, în CRAIOVA, județul DOLJ, absolvent al Universității BUCUREȘTI, Facultatea de SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE promoția 1997, iar din anul 2002 doctor în Psihologie la Universitatea BUCUREȘTI.

De profesie psiholog, își desfășoară activitatea, în calitate de cadru didactic, la Universitatea Ecologică din București, unde predă cursurile de Psihologie militară, Psihologia personalității, Bazele teoretice ale evaluării psihologice, Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței, Psihologia și managementul traumei, Teorii noi în psihologia militară.

Are o vastă activitate științifică, în calitate de membru, expert sau colaborator, materializată în diverse proiecte de cercetare, precum: a) „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”, proiect POSDRU/159/1.5/S/140106 la Institutul de Economie Mondială al Academiei Române; b) „Consilierea carierei şi servicii de practică profesională în psihologie”, Proiect POSDRU/161/2.1/G/136958 la Universitatea de Vest din Timişoara.

Este autor al mai multor cărți, dintre care două în calitate de unic autor: Elemente de psihologie militară, Editura Academiei de Înalte Studii Militare și Istoria psihologiei militare românești - prolegomene, Editura Psyche, și nouă în calitate de coordonator, dintre care amintim: Psihologia organizaţiei militare şi selecţia psihologică a resursei umane, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Asistenţa psihologică în organizaţia militară. Editura Universităţii Naţionale de Apărare sau Psihologia militară românească între deziderat şi realitate, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei - CTEA.

De asemenea, este autor unic sau coautor la peste 50 de articole şi comunicări ştiinţifice publicate la edituri de prestigiu în reviste cotate ISI Procedings, BDI, B+, cu ISSN sau ISBN.

 

References

Adams J.S., S. Freedman, ”Equity Theory Revisited: Comments and Annotated Bibliography in Berkowitz”, Walster, L.E. (eds). Advances in Experimental Social Psychology, Volume 9, Academic Press, 1976.
Alderfer C.P., ”An empirical test of a new theory of human needs”, Organizational Behavior and Human Performance, 4(2), 1969.
Alvinius A., E. Johansson, G. Larsson, ”Job satisfaction as a form of organizational commitment at the military strategic level: A grounded theory study”, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 25, No. 2, 2017.
Arnolds C.A., Ch. Boshoff, ”Compensation, esteem valence and job performance: an empirical assessment of Alderfer's ERG theory”, The International Journal of Human Resource Management, 13:4, 2002.
Barba-Sánchez V., C. Atienza-Sahuquillo, ”Entrepreneurial motivation and self-employment: evidence from expectancy theory”, Int Entrep Manag J 13, 2017.
Berl R.L., N.C. Williamson, T. Powell, ”Industrial Salesforce Motivation: A Critique and Test of Maslow's Hierarchy of Need”, Journal of Personal Selling & Sales Management, 4:1, 1984.
Berkowitz L. (ed.), Advances in experimental social psychology, Academic Press, New York, 1965.
Boe O., R. Säfvenbom, R.B. Johansen, R. Buch, ”The Relationships Between Self-Concept, Self-Efficacy, and Military Skills and Abilities”, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 14, 2018.
Burnes B., B. Cooke, ”Kurt Lewin's Field Theory: A Review and Re-evaluation”, International Journal of Management Reviews, Volume 15 (4), 2012.
Cable D.M., T.A. Judge, ”Pay preferences and job search decisions: A person-organization fit perspective”, Personnel psychology, Volume 47 (2), 1994.
Carrell M.R., J.E. Dittrich, ”Equity Theory: The Recent Literature, Methodological Considerations, and New Directions”, Academy of Management Review, Vol. 3 (2), 1978.
Castanheira F., M.J. Chambel, S. Lopes, F. Oliveira-Cruz, ”Relational Job Characteristics and Work Engagement: Mediation by Prosocial Motivation”, Military Psychology, Vol. 28, Issue 4, 2016.
Caulton J.R., ”The Development and Use of the Theory of ERG: A Literature Review”, Regent University Emerging Leadership Journeys, Vol. 5 (1), 2012.
Chambel M.J., F. Castanheira, F. Oliveira-Cruz, S. Lopes, ”Work Context Support and Portuguese Soldiers’ Well-Being: The Mediating Role of Autonomous Motivation”, Military Psychology, Vol. 27, Issue 5, 2015.
Constantin T., Evaluarea psihologică a personalului, Editura Polirom, Iași, 2004.
Cracsner C.E., Elemente de psihologie militară, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2004.
Daniels M., ”The development of the concept of self-actualization in the writings of Abraham Maslow”, Current Psychological Reviews, 2, 1982.
Ewen R.B., P.C. Smith & C.L. Hulin, ”An empirical test of the herzberg two-factor theory”, Journal of Applied Psychology, 50(6), 1966.
Fors Brandebo M., J. Österberg & A.K. Berglund, ”The Impact of Constructive and Destructive Leadership on Soldier's Job Satisfaction”, Psychological reports, 122(3), 2019.
Fredland J., R. Little, ”Job satisfaction determinants: differences between servicemen and civilians”, Journal of Political & Military Sociology, 11(2), 1983, http://www.jstor.org/stable/ 45293388
Furnham A., A. Eracleous, T. Chamorro‐Premuzic, ”Personality, motivation, and job satisfaction: Hertzberg meets the Big Five”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 24, No. 8, 2009.
Gagné M., E.L. Deci, ”Self-determination theory and work motivation”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 26 (4), 2005.
Graen G.B., ”Addendum to an empirical test of the Herzberg two-factor theory”, Journal of Applied Psychology, 50(6), 1966.
Hattke F., R. Vogel, J. Znanewitz, ”Satisfied with red tape? Leadership, civic duty, and career intention in the military”, Public Management Review, 20:4., 2018.
Heneman H.G. & D.P. Schwab, ”Evaluation of research on expectancy theory predictions of employee performance”, Psychological Bulletin, 78(1), 1972.
Herzberg F., B. Mausner & B.B. Snyderman, The motivation to work, John Wiley & Sons, New York, 1959.
Huseman R.C., J.D. Hatfield, E.W. Miles, ”A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct”, Academy of Management Review, Vol. 12 (2), 1987.
Inegbedion H., E. Inegbedion, A. Peter, L. Harry, ”Perception of workload balance and employee job satisfaction in work organisations”, Heliyon, Volume 6, Issue 1, 2020.
Isaac R., W. Zerbe & D. Pitt, ”Leadership And Motivation: The Effective Application Of Expectancy Theory”, Journal of Managerial Issues, 13(2), 2001.
Jakobsen P., J. Ringsmose & H. Saxi, ”Prestige-seeking small states: Danish and Norwegian military contributions to US-led operations”, European Journal of International Security, 3(2), 2018.
Judge T.A., R.F. Piccolo, N.P. Podsakoff, J.C. Shaw, B.L. Rich, ”The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature”, Journal of Vocational Behavior, Volume 77, Issue 2, 2010.
Kanfer R., M. Frese & R.E. Johnson, ”Motivation related to work: A century of progress”, Journal of Applied Psychology, 102 (3), 2017.
Katz D., ”The motivational basis of organizational behaviour”, Behavioral Science, Vol. 9 (2), 1964.
Kenrick D.T., V. Griskevicius, S.L. Neuberg, M. Schaller, ”Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations”, PubMed, 2010.
Kian T.S., WFW Yusoff, S. Rajah, ”Job satisfaction and motivation: What is the difference among these two”, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 2, 2014, http://www.ejbss.com/ recent.aspx
Koltko-Rivera M.K., ”Rediscovering the Later Version of Maslow's Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification”, The Review of General Psychology, 10(4), 2006.
Kotni V.V.D.P., V. Karumuri, ”Application of Herzberg Two-Factor Theory Model for Motivating Retail Salesforce”, IUP Journal of Organizational Behavior, Hyderabad, Vol. 17., Iss. 1., 2018.
Kruglanski A.W., J.J. Bélanger, X. Chen, C. Köpetz, A. Pierro & L. Mannetti, ”The energetics of motivated cognition: A force-field analysis”, Psychological Review, 119(1), 2012.
Lewin K., ”Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods”, American Journal of Sociology, 44(6), 1939, http://www.jstor.org/stable/2769418
Lewin K., The conceptual representation and the measurement of psychological Forces, Duke University Press, Durham, N.C., 1938.
Lewin K., Field theory in social science: selected theoretical papers, Harpers and Row, New York, 1951.
Liggans G., P.A. Attoh, T. Gong, T. Chase, M.B. Russell, P.W. Clark, ”Military Veterans in Federal Agencies: Organizational Inclusion, Human Resource Practices, and Trust in Leadership as Predictors of Organizational Commitment”, Public Personnel Management, 2019.
Lloyd R., D. Mertens, ”Expecting More Out of Expectancy Theory: History Urges Inclusion of the Social Context”, International Management Review, Vol. 14 (1), 2018, http://americanscholarspress.us/
London M., ”Toward a Theory of Career Motivation”, Academy of Management Review, Vol. 8 (4), 1983.
Lunenburg F.C., ”Forces for and Resistance to Organizational Change”, National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, vol. 27(4), Houston State University, 2010.
Majid A., M.B. Fajri, E. Assadam, D. Febrianti, ”The Moderating Effect of Job Satisfaction to Work Motivation and Employees’ Performance”, International Journal of Science, Technology & Management, 2(3), 2021.
Maslow A.H, ”A theory of human motivation”, Psychological Review, July 1943.
Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper, New York, 1954.
Maslow A.H., Motivație și personalitate, Editura Trei, București, 2009.
McClelland D.C., The achieving society, Van Nostrand, Princeton, New York, 1961.
McClelland D.C., ”How motives, skills, and values determine what people do”, American Psychologist, 40(7), 1985.
Meyer J.P., C. Kam, I. Goldenberg, N.L. Bremner, ”Organizational Commitment in the Military: Application of a Profile Approach”, Military Psychology, 25:4., 2013.
Miller R.B., S.J. Brickman, ”A Model of Future-Oriented Motivation and Self-Regulation”, Educational Psychology Review, 16, 2004.
Neher A., ”Maslow's Theory of Motivation: A Critic”, Journal of Humanistic Psychology,Volume: 31 issue: 3, 1991.
Nuttin J., Théorie de la motivation humaine, PUF, Paris, 1980.
Nuttin J., Motivation, planning, and action: A relational theory of behavior dynamics, R.P. Lorion & J.E. Dumas, Trans., Lawrence Erlbaum Associates, Inc; Leuven University Press, 1984.
Österberg J., L. Rydstedt, ”Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel”, MilitaryPsychology, 30:4, 2018.
Popa M., Psihologie militară, Editura Polirom, Iași, 2012.
Renko M., K.G. Kroeck & A. Bullough, ”Expectancy theory and nascent entrepreneurship”, Small Bus Econ 39, 2021.
Rosenbaum D., E. More, P. Steane, ”Planned organisational change management: Forward to the past? An exploratory literature reviews”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 31, No. 2, 2018.
Sanchez R.P., R.M. Bray, A.A. Vincus, C.M. Bann, ”Predictors of Job Satisfaction Among Active Duty and Reserve/Guard Personnel in the U.S. Military”, Military Psychology, 16:1, 2004.
Simons J., M. Vansteenkiste, W. Lens et al., ”Placing Motivation and Future Time Perspective Theory in a Temporal Perspective”, Educational Psychology Review, 16, 2004.
Stajkovic A.D. & F. Luthans, ”Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis”, Psychological Bulletin, 124(2), 1998.
Stringer C., J. Didham, P. Theivananthampillai, ”Motivation, pay satisfaction, and job satisfaction of front‐line employees”, Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 8, No. 2, 2011.
Taormina R.J., J.H. Gao, ”Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs”, The American Journal of Psychology, 126(2), 2013.
Thomas J.L., M.W. Dickson, P.D. Bliese, ”Values predicting leader performance in the U.S. Army Reserve Officer Training Corps Assessment Center: evidence for a personality-mediated model”, The Leadership Quarterly, Volume 12, Issue 2, 2001.
Tyler T.R., P.E. Callahan, J. Frost, ”Armed, and Dangerous (?): Motivating Rule Adherence Among Agents of Social Control”, Law and Society Review, Vol. 41(2), 2007.
Vroom V.H., Work and Motivation, John Wiley & Sons, New York, 1964.
Wabba M., R.J. House, ”Expectancy Theory in Work and Motivation: Some Logical and Methodological”, Issues. Human Relations, Volume 27, issue 2, 1974.
Wahba M.A., L.G. Bridwell, ”Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory”, Organizational Behavior and Human Performance. Volume 15, Issue 2, 1976.
Warr P., I. Inceoglu, ”Job engagement, job satisfaction, and contrasting associations with person – job fit”, Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 2012.
Wilcove G.L., ”The ERG model: Expansion and application to Navy personnel”, Journal of Vocational Behavior, 13(3), 1978.
Winkler J.D., T. Marler, M.N. Posard, R.S. Cohen, M.L. Smith, Reflections on the Future of Warfare and Implications for Personnel Policies of the U.S. Department of Defense, Defance Technical Information Center, Rand National Defense Research Inst Santa Monica CA, 2019, https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD108394
Woodruff T.D., ”Who Should the Military Recruit? The Effects of Institutional, Occupational, and Self-Enhancement Enlistment Motives on Soldier Identification and Behavior”, Armed Forces and Society, 43 (4), 2017.

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole