Imagine copertă

MIJLOACE SPECIFICE SPORTURILOR DE LUPTĂ ÎN FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI MENŢINEREA CAPACITĂŢII MOTRICE A MILITARILOR

George-Florin BĂIŢAN

Abstract


Profilul luptătorului modern solicită un luptător de elită în măsură să combine capacităţile intelectuale necesare utilizării tehnologiilor moderne cu calităţile psihice necesare adaptării rapide la diferite medii, precum şi cu deprinderile şi abilităţile fizice vitale pentru acţiunea în zone extrem de diverse.
Utilizarea într-o pondere crescută a mijloacelor specifice sporturilor de luptă în pregătirea militarilor, va contribui la creşterea semnificativă a nivelului pregătirii fizice a acestora, prin aplicarea în acest sens, a unui program de instruire adecvat.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


• Cârstea Gheorghe, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura An-Da, Bucureşti, 2000.

• Chirilă Mihai, Contribuţii asupra definirii conceptului de performanţă în lupte şi importanţa acestuia pentru pregătirea luptătorilor de mare performnaţă, C.S.S.R. – I.N.C.S., Bucureşti, 2003.

• Cişmaş Gheorghe, Mostoflei Florin, Lupte – curs de bază, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 2007.

• Dragnea Adrian, Antrenamentul sportiv (teorie şi metodică), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

• Epuran Mihai, Horghidan Valentina, Psihologia educaţiei fizice, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1994.

• Frederic Louis, Dicţionar de arte marţiale, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993.

• Stănciulescu Robert, Sporturi de luptă în educaţia fizică militară - studiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2008.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Liechtenauer
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com