MIJLOACE SPECIFICE SPORTURILOR DE LUPTĂ ÎN FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI MENŢINEREA CAPACITĂŢII MOTRICE A MILITARILOR

Authors

  • George-Florin BĂIŢAN Academia Tehnică Militară

Abstract

Profilul luptătorului modern solicită un luptător de elită în măsură să combine capacităţile intelectuale necesare utilizării tehnologiilor moderne cu calităţile psihice necesare adaptării rapide la diferite medii, precum şi cu deprinderile şi abilităţile fizice vitale pentru acţiunea în zone extrem de diverse. Utilizarea într-o pondere crescută a mijloacelor specifice sporturilor de luptă în pregătirea militarilor, va contribui la creşterea semnificativă a nivelului pregătirii fizice a acestora, prin aplicarea în acest sens, a unui program de instruire adecvat.

Author Biography

George-Florin BĂIŢAN, Academia Tehnică Militară

Mr. Băiţan George Florin este asistent universitar la Academia Tehnică Militară unde predă, începând cu anul universitar 2007-2008, cursurile de Educaţie fizică militară şi Educaţie fizică şi sport. Este absolvent al Liceului Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung-Moldovenesc, promoţia 1996, şi al Facultăţii Militare de Educaţie Fizică şi Sport „General Virgil I. Bădulescu” din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport – Bucureşti, promoţia 2000. Începând cu 01.10.2014 este student doctorand la Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domeniul „Ştiinţe militare”.

References

• Cârstea Gheorghe, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura An-Da, Bucureşti, 2000.

• Chirilă Mihai, Contribuţii asupra definirii conceptului de performanţă în lupte şi importanţa acestuia pentru pregătirea luptătorilor de mare performnaţă, C.S.S.R. – I.N.C.S., Bucureşti, 2003.

• Cişmaş Gheorghe, Mostoflei Florin, Lupte – curs de bază, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 2007.

• Dragnea Adrian, Antrenamentul sportiv (teorie şi metodică), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

• Epuran Mihai, Horghidan Valentina, Psihologia educaţiei fizice, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1994.

• Frederic Louis, Dicţionar de arte marţiale, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993.

• Stănciulescu Robert, Sporturi de luptă în educaţia fizică militară - studiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Liechtenauer

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole