Imagine copertă

TRANSFORMAREA ACŢIONALĂ/OPERAŢIONALĂ GENISTICĂ SPECIFICĂ

Laurentiu ARIN

Abstract


Asigurarea sprijinului de geniu pe timpul desfăşurării acţiunilor militare este o activitate complexă şi implică, în egală măsură cunoaşterea şi înţelegerea capabilităţilor genistice dar şi cunoaşterea şi înţelegerea modului în care acestea pot deservi diverse structuri. Fiecare comandant îşi doreşte structuri cât mai bine organizate, dotate cu cele mai noi şi mai eficiente mijloace. În egală măsură însă, îşi doreşte structuri eficiente. Repetarea intenţionată a cuvântului „eficient” are ca scop scoaterea lui în evidenţă. Eficienţa în domeniul structurilor de geniu poate însemna, structuri organizatorice moderne, flexibile, care să răspundă tuturor nevoilor comandanţilor, militari foarte bine instruiţi, în măsură să-şi desfăşoare activitatea după proceduri clare sau să deservească în orice condiţii tehnica şi echipamentul din dotare sau poate însemna şi „conştientizarea” de către comandanţii de pe toate treptele ierarhice şi de toate armele a capabilităţilor ce le au la dispoziţie, pentru a le putea folosi cu rezultate maxime pentru îndeplinirea misiunilor primite.
În egală măsură, interoperabilitate (obiectiv important al Alianţei) nu înseamnă numai dotare cu aceleaşi mijloace tehnice sau structuri identice în armate diferite ci presupune o serie de mulţi alţi factori ce trebuie analizaţi şi valorificaţi pentru a putea îndeplini cerinţele impuse la nivelul Alianţei.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Corneliu Dobriţoiu, „Sistemul de planificare a apărării. - Evoluţii şi perspective”, în Conferinţă DRESMARA, Braşov, 2007 (a se vedea în detaliu: http://conference. dresmara.ro/conferences/2007/01_Corneliu_ Dobritoiu. pdf, accesat la 25.02.2014)

Eugen Mavriş, Transformarea Armatei României, Direcţia planificare strategică, 2013 (Vezi: http://www.docstoc.com/docs/144922333/ transformarea-armatei-romane, accesat la 26.02.2014)

AJP-3.12, Allied Joint Doctrine for Military Engineering, Capitolul II, Secţiunea a II-a, Controlul centralizat, execuţia descentralizată

STANAG-2460, Land Forces Combat Engineer Messages, Reports & Returns – Mesaje, rapoarte şi răspunsuri pentru structurile de geniu luptă din forţele terestre

***, Tratatul Nord-Atlantic, Washington DC, 4 aprilie 1949

***, Protocolului la Tratatul Nord-Atlantic, odată cu aderarea Greciei şi Turciei, semnat la data de 22 octombrie 1951

***, Camera Deputaţilor, Document sinteză privind priorităţile strategice pe termen mediu pentru anul 2014 şi perspectiva 2015-2017(a se vedea:http://www.cdep.ro/ proiecte/2013/500/10/4/318.pdf, accesat la 24.01.2014)

***, Guvernul României, Programul de Guvernare 2013-2016

***, Ministerul Apărării Naţionale, Carta Albă a Apărării, Bucureşti, 2013

***, Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007

***, Hotărârea CSAŢ nr. S-147/30.10.2007 privind „Programele multianuale de înzestrare strategice cu transportorul blindat pentru trupe, vehicule de teren blindate şi neblindate, avionul multirol al Forţelor Aeriene, sistemul de rachete sol-aer cu bătaie mare, vânătorul de mine şi corveta multifuncţională” (http://csat.presidency.ro/ documente/Hotararile_CSAT__2007_8ro.pdf, p. 8, accesat la 26.02.2014)

***, Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1052, Partea I, din 12.11.2004

Legea planificării apărării (proiect 02.10.2013), (Vezi: http://www.roarmy.ro/mapn-a-supus-dezbaterii-publice-proiectul-legii-privindplanificarea-apararii/)
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com