Imagine copertă

INTELLIGENCE-UL MULTINATIONAL ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR LA NIVEL NATO

Stelian TEODORESCU

Abstract


Intelligence-ul multinaţional poate oferi cheia succesului în fundamentarea deciziilor la nivel NATO prin crearea unei superiorităţi importante sau chiar a supremaţiei asupra inamicului, prin reducerea incertitudinilor oferind decidenţilor posibilitatea de a alege soluţia optimă pentru a acţiona. Dezvoltarea capacităţii de a optimiza şi eficientiza procesul decizional reprezintă principalul obiectiv al activităţii de intelligence.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Gelu Alexandrescu, Gheorghe Boaru, Constantin Alexandrescu, Sisteme informaţionale pentru management, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012;

Constantin Alexandrescu, Gelu Alexandrescu, Gheorghe Boaru, Sisteme informaţionale militare - servicii şi tehnologie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010;

Florian Ciocan, Perspectives on interoperability integration within NATO defense planning process, Journal of Defense Resources Management, 2011;

Colonel Gheorghe Calopăreanu, Studiu privind comandantul în procesul decizional al structurilor operaţionale multinaţionale, Universitatea Naţională de Apărare, 2008;

Dr. psiholog Ion Duvac, Comunitatea naţională de informaţii şi cultura de intelligence a decidenţilor politici – actualităţi şi perspective, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie asistenţă şi socială, Master Studii de Securitate, Bucureşti, 2007;

Locotenent-colonel Von Pigg, Aviation Command and Control Officer at Headquarters, US Marine Corps, Common Analytic Standards: Intelligence Community Directive 203 and US Marine Corps Intelligence, semnată şi implementată pe 21.06.2007, smallwarsjournal.com;

Col. (r) Adrian Stanislav, Conceptul 2015, Programul de edificare a sistemului global integrat de intelligence (traducere integrală a documentului Vision 2015, 2015http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/ Reports%20and%20Pubs/Vision_2015.pdf), Supliment Pulsul Geostrategic, nr. 8, 05.10.2008, http://www.ingepo.ro/download-materiale/162/pdf;

Alina Amzică, Adina Sava, locotenent-colonel Pascu Furnică, Transformarea NATO - adaptare la noul mediu global de securitate, Impact Strategic, nr 4/2004, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

Locotenet-colonel Crăişor-Constantin Ioniţă, Procesul de luare a deciziilor în NATO (OPP), Impact Strategic, nr 4/2004, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

Maria-Carmen Nadia Petre, Globalizarea - definiţie, delimitări conceptuale şi teorii, Central and Estern European Online Library, Buletinul Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, nr.4/2013.

John Kriendler, NATO Intelligence and Early Warning, Conflict Studies Research Centre, 2006;

Paul Gallis, Specialist în European Affaires, Foreign Affaires, Defense, Trade Division, NATO's Decision-Making Procedure, CRS Report for Congress, 05.05.2003;

I. Nonaka, Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory, Organization Science, Vol. 20, No. 3, May–June 2009, pp. 635–652, ISSN1047-7039, EISSN 1526-545509 2003 0412, https://ai.wu.ac.at/~kaiser/birgit/Nonaka-Papers/tacit-knowledge-and-knowledge-conversion-2009.pdf;

Secolul XXI: Paradigma colaborativă a intelligence-ului, http://www.sri.ro/fisiere/studii/SEC_XXI_PARADIGMA_COLABORATIVĂ_INTELLIG.pdf;

Intelligence Competitiv, http://www.scritub.com/sociologie;

Allied Command Transformation, NATO Training Group Handbook, 2004, http://www.nato.int/structur/ntg/docu/1.pdf.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com