Imagine copertă

IMPLICAŢIILE SISTEMELOR ŞI TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN REDEFINIREA UNOR NOI CONCEPTE DOCTRINARE

Cristian-Octavian STANCIU

Abstract


Războiul nu reprezintă o soluţie de rezolvare a diferendelor acceptată de civilizaţie şi totuşi face parte din viaţa noastră, a societăţii omeneşti. Aşa a fost dintotdeauna şi, probabil, aşa va fi mereu.
Indiferent de tipul confruntării, pentru realizarea scopului final şi anume supunerea inamicului, concepţia operaţiilor sau acţiunile de luptă mizează pe inteligenţă, iar superioritatea în gândire are un rol important în exploatarea slăbiciunilor inamicului, chiar dacă maximizează avantajele sau minimizează dezavantajele, realizează sau evită surprinderea.
Odată cu implementarea în sistemul militar a tehnologiei din ce în ce mai performantă, a condus la schimbarea fizionomiei acţiunilor militare, la implementarea unor noi concepte doctrinare, producând schimbări majore în planificarea şi desfăşurarea acţiunilor militare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bădălan Eugen, (coordonator), Teodor Frunzeti şi colectiv, Concepte strategice şi operative de actualitate, Bucureşti, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2004.

Bădălan Eugen, Arsenie Valentin, Văduva Gheorghe, Strategie militară contemporană, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2004.

Bălăceanu Gheorghe Ion, Revoluţia tehnologică contemporană şi impactul ei asupra potenţialului militar, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 2001.

Mircea Mureşan, Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, ediţia a II-a, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2006.

Bălăceanu Ion, Buruiană Nicolae, Scrieciu Liviu, Riposta antiaeriană în operaţiile Forţelor Terestre sub impactul tehnologiilor moderne, Bucureşti, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2005.

Crăciun Marius Dumitru, Confruntarea înalt tehnologizată – o paradigmă la început de mileniu, Editura Pro Universalis, 2005.

Dolghin Nicolae, Văduva Gheorghe, Războiul bazat pe reţea şi viitorul strategiei militare, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărar, 2004.

Ene Niculae, Fizionomia conflictelor post-război rece şi conţinutul actualei revoluţii în afaceri militare, teză de doctorat, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2008.

Frunzeti Teodor, Zodian Vladimir, (coordonatori), Lumea 2007-Enciclopedie politică şi militară, Bucureşti, Editura Centrul Tenhnic-Editoria al Armatei, 2007.

Irimia Ion, MANTA Dănuţ, Revoluţia în domeniul militar, Biblioteca virtuală U.N.Ap.

Mureşan Mircea, Ilie Gheorghe, Tehnologiile de vârf şi domeniul militar, Bucureşti, Editura Militară, 1995.

Nicolaescu Gheorghe, Războiul informaţional, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005

Onişor Constantin, Moştoflei Constantin, (coordonatori), Aspecte tehnico-metodologice şi modalităţi practice de aplicare a conceptului „Război Bazat pe Reţea” în Armata României, corespunzător „Structurii de Forţe 2007”, Bucureşti, Centrul de Studii Strategice de Securitate, 2003.

Ostropel Viorel, Elemente de artă militară, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, 2006.

Păun Vasile, Popa Anca, O provocare strategică: Războiul informaţional, Bucureşti, Editura UTI, 2002.

Popa Vasile, Tehnologie şi inteligenţă în conflictele militare, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.

Strategia de Transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007.

Văduva Gheorghe, Războiul bazat pe reţea în fizionomia noilor conflicte militare, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2005.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com