Imagine copertă

MODELE ACTUALE DE COMANDĂ ȘI CONTROL SPECIFICE SISTEMELOR DE FOC ANTIAERIAN

Daniel ROMAN

Abstract


Impactul descoperirilor din domeniul tehnologiilor de vârf asupra ramurilor economice ale statelor puternic industrializate, a fost resimţit şi asupra industriei de apărare prin materializarea unor atitudini şi modele conceptuale noi pentru ducerea acţiunilor militare. Contextual, au fost identificate noi sisteme de comandă şi control care să răspundă eficient dispersării geografice a forţelor, operaţionalizării infostructurii specifice a zonei de operaţii şi a conducerii oportune a entităţilor în spaţiul de luptă determinat. Fluxul de lucru antiaerian de tip colaborativ, poate fi unul dintre conceptele cu putere de transformare radicală a luptei cu inamicul aerian specific forţelor terestre.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BĂLĂCEANU Ion, DUMITRU Daniel, IOANA Ion Potenţialul de luptă al forţelor terestre în context NATO, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2006;

BĂLĂCEANU Ion, MARTIN Iulian, DRAGOMIRESCU Valentin, Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne, Editura U. N.Ap. "Carol I", 2010;

COLECTIV, Memoratorul trupelor de artilerie şi rachete antiaeriene, Tipografia militară a MapN, Bucureşti, pg. 206-207;

JOHANSSON Frederik, Evaluating the Performance of TEWA Systems, University of Scövde, 2010;

MARTIN Iulian, Tendinţe privind modernizarea şi întrebuinţarea sistemelor de artilerie şi rachete antiaeriene în concepţia unor armate moderne, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Editura Etnograph, Cluj Napoca, 2004;

STEPHEN P. Robbins, "Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com