Imagine copertă

CONCEPTUL SMART DEFENSE ŞI AERONAVELE FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD

Laurenţiu-Răducu POPESCU

Abstract


„Smart defence” şi „pooling and sharing” au dobândit un succes răsunător în mediile de securitate şi apărare din ultima perioadă de timp. În continuare se face o analiză sintetică a acestor două concepte menţionate mai sus, cu accent pe „Smart defence” şi legătura acestui concept cu aeronavele fără pilot uman la bord.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


- Cristina Bogzeanu - „Pooling and sharing” şi „smart defence”. Dincolo de concept, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea şi dinamismul Mediului de securitate, 22-23 noiembrie 2012, Bucureşti, Vol. 2, ISSN-L: 1844-3087

- Edward Walby - Director Global Hawk Business Development - Global Hawk Operational and Program Update, Northrop Grumman, june 2011

- THE JOINT AIR POWER COMPETENCE CENTRE (JAPCC) FLIGHT PLAN FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) IN NATO, Kalkar-Germany, 10 March 2008

Internet:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84268.htm? descărcat la data de 12.12.2014

http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=896 descărcat la data de 15.12.2014
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com