CONCEPTUL SMART DEFENSE ŞI AERONAVELE FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD

Authors

  • Laurenţiu-Răducu POPESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

„Smart defence” şi „pooling and sharing” au dobândit un succes răsunător în mediile de securitate şi apărare din ultima perioadă de timp. În continuare se face o analiză sintetică a acestor două concepte menţionate mai sus, cu accent pe „Smart defence” şi legătura acestui concept cu aeronavele fără pilot uman la bord.

Author Biography

Laurenţiu-Răducu POPESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în Piatra-Neamţ la data de 26.11.1968, a absolvit liceul ,,Nicolae Bălcescu” din Brăila în 1997, după care a urmat cursurile Academiei Tehnice Militare-Bucureşti, absolvind aceasta instituţie la specializarea Aeronave militare şi motoare de aviaţie în anul 1991. În anul 1995 a fost licenţiat inginer în Universitatea ,,Politehnica” din Timişoara, în profilul mecanic, specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Tot la această facultate a continuat studiile de doctorat, finalizate cu prima diplomă de doctor în domeniul Ştiinţa şi ingineria materialelor în 2005. În perioada 1991-2005 a îndeplinit mai multe funcţii de conducere pe linie tehnică în cadrul Statului Major al Forţelor Aeriene, ultima fiind cea de inginer şef de escadrilă. Fiind aplecat spre domeniul studiului şi cercetării, din 2005-2015 a ocupat mai multe funcţii didactice, în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”-Bucureşti, ultima fiind cea de conferenţiar universitar la Departamentul forţe aeriene. Acest lucru nu era posibil fără cea de-a doua diplomă de doctor în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii. A scris trei cărţi şi mai multe articole, cursuri şi comunicări ştiinţifice. A participat ca responsabil de proiect în două granturi şi ca membru în alte trei. Aprecierea cercetării a fost recunoscută în mediul academic şi de faptul că a condus două centre de cercetare ştiinţifică în funcţii de director şi director cu cercetarea. Din 2006 şi până în 2015 a organizat sesiunile de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale din cadrul Departamentului forte aeriene, luând în felul acesta pulsul real al preocupărilor pe linie profesională, reuşind să fie din 2012, adică de la înfiinţare şi până în prezent, preşedintele Asociaţiei ,,UVS ROMÂNIA”-asociaţie profesională în domeniul vehiculelor fără pilot uman la bord. A primit premiul pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică publicată în 2012, din partea Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” şi premiul ,,General Ştefan Guşă “ din partea Fundaţiei General Ştefan Guşă şi o nominalizare la premiul ,,General de brigadă Constantin Hîrjeu” al Revistei Gândirea militară românească.

References

- Cristina Bogzeanu - „Pooling and sharing” şi „smart defence”. Dincolo de concept, Conferinţa ştiinţifică internaţională STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea şi dinamismul Mediului de securitate, 22-23 noiembrie 2012, Bucureşti, Vol. 2, ISSN-L: 1844-3087

- Edward Walby - Director Global Hawk Business Development - Global Hawk Operational and Program Update, Northrop Grumman, june 2011

- THE JOINT AIR POWER COMPETENCE CENTRE (JAPCC) FLIGHT PLAN FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) IN NATO, Kalkar-Germany, 10 March 2008

Internet:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84268.htm? descărcat la data de 12.12.2014

http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=896 descărcat la data de 15.12.2014

Published

2015-04-01

Issue

Section

Articole