CONSIDERENTE PEDAGOGICE PRIVIND EVALUAREA INSTRUCŢIEI ÎN FORŢELE AERIENE

  • Pătru PÎRJOL Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evaluarea instrucţiei este parte componentă a procesului de instrucţie şi asigură legătura dintre obiectivele stabilite la începutul etapei de instrucţie şi nivelul de instrucţie atins la sfârşitul acesteia. Procesul de evaluare a instrucţiei militare are la bază principiile, metodele şi tehnicile de evaluare specifice teoriilor pedagogice, fiind influenţate de evoluţia acestora în timp, cu transpunerea acestora la specificul militar.

References

Cucoş, Constantin, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 2008;

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

*** Doctrina instruirii Armatei României, Bucureşti, 2006;

*** Ghidul elaborării Programelor de Instrucţie pentru Misiuni, Bucureşti, 2004;

Published
2015-04-02
Section
Articole