CONSIDERENTE PEDAGOGICE PRIVIND EVALUAREA INSTRUCŢIEI ÎN FORŢELE AERIENE

Pătru PÎRJOL

Abstract


Evaluarea instrucţiei este parte componentă a procesului de instrucţie şi asigură legătura dintre obiectivele stabilite la începutul etapei de instrucţie şi nivelul de instrucţie atins la sfârşitul acesteia. Procesul de evaluare a instrucţiei militare are la bază principiile, metodele şi tehnicile de evaluare specifice teoriilor pedagogice, fiind influenţate de evoluţia acestora în timp, cu transpunerea acestora la specificul militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cucoş, Constantin, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 2008;

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

*** Doctrina instruirii Armatei României, Bucureşti, 2006;

*** Ghidul elaborării Programelor de Instrucţie pentru Misiuni, Bucureşti, 2004;
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com