MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Authors

  • Mariana FRASZIN (GURĂU) Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Evoluția copleșitoare a tehnologiei din ultimele decenii, fie că este vorba despre domeniul electronic, fie despre cel tehnic, dar și provocările de securitate la nivel mondial au intensificat dezvoltarea sistemelor de apărare și, implicit, a resurselor necesare. În acest sens, un argument deosebit de important, al progresului semnificativ, al managementului resurselor umane din Armata României, îl reprezintă susținerea cu succes a acțiunilor militare, alături de membrii coaliției. În acest articol, se vor evidenția rolul, obiectivele și particularitățile managementului resurselor umane din Armata României, dar și necesitatea modernizării continue a acestui domeniu, în contextul integrării etapizate în NATO și al modificărilor în mediul de securitate.

Author Biography

Mariana FRASZIN (GURĂU), Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născută la data de 14.11.1975, în localitatea Baia-Mare,  Mariana  FRASZIN (GURĂU) este absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management, promoţia 2005.

În prezent este doctorand în domeniul Științe militare în cadrul Școlii doctorale a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat și stagii de pregătire.

De profesie economist licențiat, își desfășoară activitatea, în calitate de administrator patrimoniu  la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”.

 

References

*** Ordinul nr. M. 217, din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară.
*** Strategia de transformare a Armatei României, https://www.mapn.ro/legislatie/index.php
Manolescu Aurel (coord.), Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Reece B., O’Grady J., Business, Honghton Mifflin Company, Boston, Dallas, Geneva, 1984.
Verboncu I. (coordonator), Deaconu A., Chivu I., Popescu D. ş.a., Management Public, Partea I ‒ Managementul Resurselor Umane în Instituţii Publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
https://www.dmru.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Buletinul-MRU/Buletinul resurselor umane_12_tipo.pdf.
https://www.mapn.ro/legislatie/documente/carta_alba.pdf,
http://recrutare.mapn.ro/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/1.Link%20ACADEMII.pdf

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole