STRUCTURILE DE GENIU ÎN CONTRACARAREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE

Authors

 • Andrei Th. CONSTANTIN Ministerului Apărării Naționale

Abstract

Structurile de geniu atât cele din NATO, cât și cele din Armata română au jucat un rol istoric și critic în modelarea mediului operațional. Schimbările survenite în cadrul mediului internațional de securitate au consecințe şi pentru structurile de geniu. Militarii din arma geniu se vor confrunta cu un mediu operațional tot mai complex, în care ameninţările de tip hibrid sunt tot mai prezente. Contracararea acestora şi soluţionarea problemelor grave cu care se confruntă societăţile traversate de conflicte politico-militare necesită atenuarea decalajului sau chiar ştergerea graniței dintre actorii militari și civili. Structurile de geniu vor fi esențiale în modelarea mediului operațional hibrid, precum și în dezvoltarea relației civili-militari.

Author Biography

Andrei Th. CONSTANTIN, Ministerului Apărării Naționale

Născut la data de 01 ianuarie 1969, în localitatea Cislău, județul Buzău,  Constantin ANDREI este absolvent al Universităţii Politehnice din București., Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, promoţia 2002. Deţine titlul de doctor în Științe militare, acordat în anul 2017 de către Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat și stagii de pregătire.

 • 2009 - Universitatea Națională de Apărare „Carol I", Master în domeniul "Științe militare și informații", specializarea Securitate și Apărare Națională;
 • 2011 - Universitatea Națională de Apărare „Carol I", Master în domeniul "Științe militare și informații", specializarea conducere interarme Forțe Terestre;
 • 2015 - Stagiu de cercetare la Center for Crisis Management Research and Training (CRISMART) Suedia;
 • 2015 - Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Curs postuniversitar de perfecționare continuă în conducere Strategică (JOINT).

De profesie militar, şi-a desfăşurat activitatea, în calitate de ofițer activ în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Are o vastă activitate ştiinţifică activând în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare "Carol I", unde a predat cursul de „Mascare și Dezinformare” și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, unde predă cursurile de “Baraje de Mine” și „Drumuri Militare”  fiind autor al cursului universitar “Mascarea și Dezinformarea în acțiunile militare”și a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la editura Universității Naționale de Apărare "Carol I":

 1. Armata României în sprijinul autorităților locale și centrale pentru gestionarea crizei sanitare generate de pandemia COVID-19- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr.4/2020, București, autor unic;
 2. Operațiile militare, factor principal de stabilizare în perioada postcoflict- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr.4/2014, București, autor unic;
 3. Noile concepte operaţionale şi valenţele acestora de contracarare a riscurilor şi ameninţărilor asimetrice de securitate, în operaţiile postconflict- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I” nr.1/2015, București, autor unic;
 4. Particularități privind dezvoltarea posibilităților de luptă ale structurilor militare (capabilităţilor militare) participante la operații multinaționale- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I” nr.1/2016, București, autor unic;
 5. Aspects of interoperability achievement with NATO structures in engineer support leadership domain- Buletinul sesiunii de comunicări științifice -International conference “Military science universe” April, 14-15, 2011 Bucharest Volume 3: Operative art and tactics-Land forces, 2011 coautor;
 6. Inversarea raportului dintre acțiunile militare violente și cele nonviolente în operațiile specifice perioadei post conflict - Sesiune de comunicări ştiinţifice TACTICĂ ŞI ARTĂ OPERATIVĂ FORŢE TERESTRE, 23 Aprilie 2014, Editura UNAp, autor unic;
 7. The complexity of the instruments of power based generated effects in the context of postconflict dinamics - Proceedings, Conferinţa internaţională Strategii XXI, Technologies, Military Applications, Simulations and Resources, Vol. 1, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 13 – 14 noiembrie 2014, autor unic;
 8. Concealment – an important factor in army operations success- Proceedings, Conferinţa internaţională Strategii XXI, Technologies, Military Applications, Simulations and Resources, Vol. 1, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 13 – 14 noiembrie 2014,  coautor;
 9. Particularităţi privind creşterea posibilităţilor de luptă ale structurilor naționale de geniu participante la operații multinaționale- Sesiune de comunicări ştiinţifice TACTICĂ ŞI ARTĂ OPERATIVĂ FORŢE TERESTRE, 23 Aprilie 2015, Editura UNAp, autor unic.
 10. Implicaţiile conceptelor de mobilitate şi contramobilitate asupra unor principii ale luptei armate- “Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Bucureşti, secţiunea 4 Tactică şi artă operativă – Forţe Terestre, vol 2, 2010, Constantin Andrei, Cristian Teglaș;
 11. Aspects of interoperability achievement with NATO structures in engineer support leadership domain- International conference “Military science universe” April, 14-15, 2011 Bucharest Volume 3: Operative art and tactics-Land forces, 2011, Constantin Andrei, Cătălin Codreanu;

 

References

*** GAO-10-1036R, Războiul hibrid, Government Accountability Office, Washington DC, 2010.
*** G.-1, Doctrina sprijinului de geniu în operaţiile întrunite, București, 2016.
*** F.T.-9, Manualul sprijinului de geniu în operaţiile forţelor terestre, București, 2017.
*** Joint Chiefs of Staff, Joint Publication (JP) 3-34, Joint Engineer Operations, Joint Chiefs of Staff, Washington DC, 2011.
*** Joint Chiefs of Staff, Joint Publication (JP) 3-34, Joint Engineer Operations, Joint Chiefs of Staff, Washington DC, 2013.
[NATO], Military Committee Policy for Military Engineering, MC 0560/1.
[NATO], Strategic Concept for the Defense and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization.
Casey Michel, ”The Crime of the Century, A Year after Claiming Crimeea for Russia, Putin Appears to have gotten away with the Heist”, New Republic, 4 March 2015, http://www.newrepublic.com/article/121222/one-year-after- russias-annexation-world-has-forgotten-crimea
Moore R. Scott, Reexaminarea operațiunilor complexe (traducere), Centrul pentru operațiuni complexe, Washington DC, 2009, www.http://cco.ndu.edu
O’Loughlin John, Toal Gerard, The Crimean Conundrum, 3 March 2015, https://www.opendemocracy.net/od-russia/john-o’loughlin- gerard-toal/crimean-conundrum
Col. Williams H. Garland, Engineering Peace, The Military Role in Postconflict Reconstruction, United States Institute of Peace Press, Washington DC, 2005.
*** www.act.nato.int
*** www.amnr.defense.ro
*** www.defenseromania.ro
*** www.opendemocracy.net
*** www.newrepublic.com

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole