Imagine copertă

SCENARIUL MILITAR, CADRU CONCEPTUAL FUNDAMENTAL PENTRU EXERCIŢIILE DESFĂŞURATE LA NIVEL TACTIC-OPERATIV ÎNTRUNIT

Dan-Lucian PETRESCU

Abstract


Raţiunea de a fi a procesului de dezvoltare a scenariilor rezultă din funcţia iniţiatică a actului de conducere şi anume previziunea. În scopul contracarării ameninţărilor specifice mediului operaţional, planificatorii trebuie să dezvolte ipotezele ce rezultă din activitatea previzională şi să genereze scenarii fie în scop de antrenament, fie cu scopul de a pregăti din timp planuri aplicabile în momentele apariţiei situaţiilor de criză. Indiferent de situaţie, procesul de dezvoltare a scenariilor constituie o condiţie sine qua non pentru o planificare eficientă în mediul operaţional actual. În acest articol sunt prezentate câteva aspecte privind conceptul de scenariu militar în contextul procesului de desfăşurare a exerciţiilor de nivel tactic-operativ. Abordarea teoretică a subiectului se concentrează pe delimitarea conceptuală a acestuia pornind de la definire şi dezvoltând conţinutul şi cerinţele specifice unui scenariu militar. Problema propusă este în esenţă legată de rolul concepţiei operaţiei (CONOP) în contextul scenariilor întocmite pentru desfăşurarea exerciţiilor de nivel tactic-operativ. Din analiza efectuată rezultă necesitatea abordării diferenţiate a CONOP în funcţie de tipul de exerciţiu executat.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Dispoziţie privind planificarea, desfăşurarea şi analiza exerciţiilor în armata României, SMG-91, Statul Major General, Bucureşti, 2011,

*** Manualul de evaluare a operaţiilor, SMG-60, Statul Major General, Bucureşti, 2012

Bălăceanu, I., Duţescu, L., Martin, I., Proiectarea sceariilor şi simularea acţiunilor militare, Curs, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2007

Coşcodaru, I., Duţescu, L., Ioniţă, C., Palaghia, C., Puşcaşu, G., Perfecţionarea pregătirii planificatorilor operaţiilor militare, Curs, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2012

*** Collective training and exercise directive, BI-SC 075-003, 02 October 2013
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com