FORMS OF FATIGUE - PHYSIOLOGICAL FATIGUE

  • Ion ANDREI Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Abstract: After efforts which are not beyond the functionality of the body, physiological fatigue installs manifested at both peripheral and central level.
Keywords: acute peripheral fatigue; acute central fatigue.

Author Biography

Ion ANDREI, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Este absolvent al Liceului Militar ”Tudor Vladimirescu” în anul 1985, al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” în anul 1988, al Facultății militare de educație fizică și sport/Academia Națională de Educație Fizică și Sport, în anul 1996. Și-a aprofundat studiile în domeniul managementului activităților de educație fizică și sport în anul 2001, în cadrul academiei menționate. Ulterior a obținut titlul de doctor în domeniul Științe militare și informații la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” în anul 2009 și a urmat o serie de programe de studii postuniversitare și de specializare, organizate în instituțiile militare de învățământ. De la finalizarea studiilor de licenţă a activat ca ofiţer cu educaţia fizică la nivel batalion, brigadă şi categorie de forţe. Începând cu anul 2005, a îmbrățișat cariera didactică, obţinând gradul didactic de lector universitar în anul 2008 şi pe cel de conferenţiar universitar în anul 2016.

References

Bota, C., 1. Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti, 2000.

Bota, C., 2. Fiziologie generală. Aplicaţii la efortul fizic, Editura Medicală, Bucureşti, 2000.

Brătilă, F., 3. Refacerea după stresul psiho-fizic. S.C. Editura Transportul Rutier, București, 2002.

Drăgan, I., 4. Medicină sportivă, Editura Medicală, București, 2002.

Weineck, J., 5. Biologia sportului, Editura MTS-CCPS, Bucureşti, 1995.

Published
2015-03-19
Section
Articole