THE COMPLEXITY OF LAND FORCES ACTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF AN INTEGRATED SECURITY SYSTEM

Authors

  • Daniel ROMAN The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: The extended nature of the actions conducted by land forces is given by the multitude and diversity of the missions, by the capabilities of the combat equipment, and not least by the legislative dimensions concerning the use of
force. Regarding the current security environment, the ratio of combining military and non-military threats has become very dynamic, so that we can state that the state of danger has become an indicator of the daily cohabitation of peace and war conditions. The hybridization of the engagement means and methods in a conflict, directly or masked under the confusion of the identity of the parties involved, cannot be classified either in the international provisions of the armed conflict or in the customs of the war. Hybrid actions against a state can be interpreted as actions with variable military geometry in the sense of combining the civilian and military parts so as to make it even more difficult to conduct countermeasures against them. In trying to identify a possible solution to the hybrid typology conflict, we have put in relation several concepts such as: event, state of security, action, effect and impact, resilience and consequence management. Depending on the degree of combination of
the terms used to explain the conflict or the hybrid actions, we may assert the need for a military response, namely for the involvement of the land forces in the events.
Keywords: threat; state of danger; hybrid conflict; risk; operational design.

Author Biography

Daniel ROMAN, The" Carol I" National Defense University

Roman Daniel s-a născut la data 27 martie 1974, în oraşul Oneşti. După absolvirea Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în anul 1992, s-a înscris la Institutul Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Braşov, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1996. A absolvit ulterior, în anul 2011, cursurile de master ale Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specializarea Conducere interarme forţe terestre. Din anul 2012 este licenţiat în Ştiinţe Economice – Administrarea afacerilor şi doctorand în Ştiinţe Militare având tema de cercetare „Modele conceptuale avansate de lucru colaborativ destinate creşterii interoperabilităţii sistemelor de ripostă antiaeriană”. După absolvirea Institutului Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” a îndeplinit succesiv funcţii de comandă, respectiv comandant de pluton lansare rachete antiaeriene, comandant de baterie artilerie şi rachete antiaeriene, a participat la cursuri de pregătire în ţară şi străinătate, ulterior ocupând diverse funcţii în unităţi de învăţământ nonuniversitare, Şcoala de Aplicaţie Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu. Începând din anul 2014 este cadru didactic (instructor superior) la Facultatea de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti.

References

Alexandrescu Grigore, Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii

Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.2. Bălăceanu Ion, Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor

contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Colectiv, Ghidul Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării pentru perioada 2015- 2019, document aprobat prin Hotărârea Consiliului

Suprem de Apărare a Ţării nr. 128 din 10 decembrie 2015.

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea

necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008.5. Drack Manfred, Ludwig von Bertalanffy’s early system approach, in Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, September/

October 2009, p. 566, http://journals.isss.org/index.

php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322.

HG nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional, privind

implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, Monitorul Oficial al României, nr. 296, Bucureşti, 2013.

http://ccpic.mai.gov.ro/docs/directiva114_RO.pdf? ori=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF.

Lehaci Tudorel, Stancu Marian, Gestionarea crizelor din perspectiva nivelului operativ de comandă şi control, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,

Bucureşti, 2010.9. Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Stephen P. Robbins, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Văduva Gheorghe, Elemente de management al situaţiilor de urgenţă şi de risc extrem, http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Management

%20urgente.pdf, accesat la 30.04.2017.

Downloads

Published

2017-03-22

How to Cite

ROMAN, D. (2017). THE COMPLEXITY OF LAND FORCES ACTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF AN INTEGRATED SECURITY SYSTEM. BULLETIN OF "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY, 6(1). Retrieved from https://revista.unap.ro/index.php/bulletin/article/view/84-90

Issue

Section

Articles