NATO - GUARANTOR OF REGIONAL AND GLOBAL SECURITY AND STABILITY

  • Dorin EPARU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Polixenia Olaru The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: The North Atlantic Alliance has developed permanent political and military
structures taking into account the profound changes in the security environment, especially after
the Cold War. Alliance structures and policy changes reflect the commitment of member countries
to maintaining political and military cooperation essential to their security policy. We believe that
the essential role of the military component of the Alliance, in addition to guaranteeing the security
of the Member States, is to ensure the free expression of their international affairs without any
constraint or aggression issues that may arise at a time, and the management under UN mandate of
crises and conflicts that do not fall within its area of responsibility.

Author Biography

Dorin EPARU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Dorin - Marinel EPARU nascut in localitatea Aricestii-Rahtivani din judetul Prahova la 15 iulie 1964. Dupa absolvirea Scolii Militare de Ofiteri Activi de Tancuri "Mihai Viteazul" din Pitesti in anul 1989, unde am si fost repartizat pe functia de comandant subunitati elevi, am indeplinit functii specifice si am urmat cursurile de perfectionare a cadrelor militare (comandanti de companie, de stat major de batalion, de limba franceza si engleza, de operatii multinationale intrunite). In anul 2002 am absolvit programul de studii interarme al Academiei de Inalte Studii Militare, ulterior fiind repartizat ca lector sef in catedra tactica si sef compartiment experienta acumulata si lectii invatate in cadrul Scolii de Aplicatie pentru Unitati de Lupta din Pitesti. In prezent imi desfasor activitatea in functia de sef comisie didactica nr. 1 "Stiinte militare. Studii strategice si de aparare" din cadrul Departamentului operatii intrunite, studii strategice si de securitate al Facultatii de securitate si aparare din Universitatea Nationala de Aparare "CAROL I" unde mi-am completat studiile in anul 2010 cu absolvirea programului de studii de master "Securitate si Aparare", ulterior cu obtinerea titlului de Doctor in "Stiinte militare si informatii"iar in anul 2014 cu ale cursului de conducere strategica (nivel JOINT). Am fost inaintat la gradul de colonel in anul 2012

References

Anders Fogh Rasmussen, Secretar General NATO – ‘’Building security in an age

of austerity’’, Cuvânt de deschidere la Conferinţa de Securitate de la

Munchen, 04 februarie 2011, disponibil la adresa http://www.nato.int/

cps/en/natolive/ opinions_70400.htm

Barnett Thomas, P.M. A Future Worth Creating: Defense Transformation in the New

Strategic Environment, prezentare în cadrul cursului NSDM, Colegiul

Naval de război al SUA, Newport, RI.

Cosma Mircea, Dimensiunea militară a securităţii în era globalizării, Surse de

instabilitate la nivel global şi regional - Implicaţii pentru România,

Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Studii Strategice de

Apărare şi Securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,

Bucureşti, 2004.

Crăciun Ioan, Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Editura Universităţii

Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006.

Frunzeti Teodor, Viitorul securităţii europene. Surse de instabilitate la nivel global

şi regional – Implicaţii pentru România, Universitatea Naţională de

Apărare, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Editura

Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004.

Kriendler, John, NATO Crisis Management and Conflict Prevention, în „Conflict

Prevention: Is the European Union Ready?”, George C. Marshall

European Center for Security Studies, 2003.

Medar T. Sergiu, Informaţiile militare în contextul de securitate actual, Editura ETEA, Bucureşti, 2006.

Phillip R. Cuccia, „Implications of a changing NATO”, Strategic Studies Institute,

U.S. Army War College, mai 2010.

Repez Filofteia, Aspecte politice ale securităţii României, Editura Agora, Călăraşi,2010.

Repez Filofteia, Aspecte politice ale securităţii României, Editura Agora, Călăraşi,

NATO-Handbook, NATO Ofiice of Information and Press, 1110 Brussels,

Belgium.

http// www.nato.int/docu/comm 2004 / o6-instanbul/pres

http://europa.eu.int/comm/development/prevention/definition.htm

Published
2018-10-18
Section
Articole