RELIGION AND THE FUNCTIONING OF MODERN SOCIETY

Authors

  • Andi Mihail BĂNCILĂ Academia Tehnica Militara

Abstract

The religious factor is the element with the longest continuity in the whole spectrum of the social space. The combination
of various practices in everyday life with mystical habits and later with institutionalized forms of faith has contributed to the
formation of a strong bond between man and divinity interceded by the religious institution. This has enabled the formation
of powerful social systems (states, empires) led through a religious system-dependent normative system. The end of the
eighteenth century produced the first re-establishment of the society of new norms of coexistence that were based on new
principles distinct from those on which the states had functioned up to that point. The nineteenth and twentieth centuries
represent a period of contrasts characterized by a strenuous struggle of the state’s detachment towards the church.

Author Biography

Andi Mihail BĂNCILĂ, Academia Tehnica Militara

FIȘĂ PREZENTARE AUTOR Andi Mihail BĂNCILĂ, absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoția 2002, este, în prezent, conferențiar la Academia Tehnică Militară, unde predă cursuri de relații internaționale politice și militare contemporane și geopolitică. În anul 2009, a finalizat cursurile masteratului de relații internaționale, din cadrul Facultății de Istorie a Universității București, iar în anul 2013 a obținut titlul de doctor în domeniul istorie, la Universitatea „Ovidius”, din Constanța. Pregătirea doctorală a fost finalizată prin susținerea tezei cu titlul „România în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la dictat economic la emancipare 1949-1964”. Pe parcursul pregătirii doctorale, a beneficiat de un grant de pregătire doctorală la Universitatea din Paderborn, din Germania. În perioada 2013-2018, a desfășurat activități didactice la Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy, University of Amsterdam, și la Vasil Levski National Military University.

References

Bokenkotter Thomas, A Concise History of the Catholic Church, Doubleday Publishing House, New York, NY, SUA, 2004.

Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaţionale în istoria lumii, Polirom Publishing House, Iaşi, 2009.

Gibbon Edward, Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman. O antologie de la apogeul imperiului până la sfârşitul domniei lui

Iustinian, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2018.

Yates Thimoty, The expansion of Christianity, Lion Hudson Plc, London, 2004.

Kissinger Henry, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și al cursului istoriei, Rao Publishing House, Bucharest, 2015.

Landes David, Avuția și sărăcia națiunilor. De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de

sărace, Polirom Publishing House, Iași, 2013.

MacMullen Ramsay, Christianizing The Roman Empire AD 100–400, Yale University Press, 1984.

Rémond René, Religie și societate în Europa.Secularizarea în secolele al XIX și XX, 1780 - 2000, Polirom Publishing House, Iași, 2003.

Rives James, Religion in the Roman Empire, Wiley-Blackwell, New York, NY, SUA, 2006.

Urban Richards, Seidelmann Sean, Kenneth P.,eds. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (3rd ed.), Mill Valley, Calif: University

Science Books, 2013.

Wallerstein Immanuel, Collins Randall, Mann Michael, Derluguian Georgi, Calhoun Craig, Are capitalismul un viitor? Comunicare.ro Press,

Downloads

Published

2019-07-12

Issue

Section

Articol