THE NATION IN THE GLOBALIZATION ERA

Authors

  • Daniela NAGY Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov
  • Dumitru TOADER **“Henri Coandă” Air Force Academy,Brașov

Abstract

The nation integrates the populations into a community of citizens whose existence legitimizes the internal and external
action of the state. The latter, an instrument of the nation, is acting at the same time to integrate populations by citizenship
and to act in the world of nations - political units. Globalization is no longer based on expansionist impulses, but on new
infrastructures and means of global governance and exercise of governance, which have altered power relations in the present
world.
In the era of globalization, the traditional correlation between the national organization of the military, namely the
national defense and the territorial nation-state, has undergone transformations in the sense that the elaboration of a national
defense policy, starting from the defense strategy decisions up to the deployment and the use of military force is integrated
into a matrix of institutionalized consultation and cooperation mechanisms, both bilateral and multilateral, both formal and
informal.

Author Biography

Daniela NAGY, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov

Născută la data de 23.01 1972 în localitatea Piatra Neamț, jud. Neamț, Daniela Nagy este absolventă a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, promoţia 1995. Deţine titlul de doctor în Filologie, acordat în anul 2015, de către Universitatea din București. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specialitate în domeniul Filologie, studii universitare de masterat, stagii de pregătire în domeniul predării/testării limbii engleze, în cadrul Ministerului Apărării Naționale. De profesie cadru didactic (Lector universitar) își desfășoară activitatea, în calitate de profesor de limba engleză la Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”, Brașov. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autoare/coautoare a mai multor cărți, dintre care amintim English-Romanian dictionary of NATO Used Terms and Definitions Related to Air Defense, coautor, Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene, 2008; Communicative Foundations of Military Sciences, coautor, Saarbrücke Germania: Lambert Academic Publishing, 2013, Literatura vizuală. Avangardă și experiment, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017, și a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute în publicaţii din ţară și străinătate.

References

Aron R., Paix et guerre entre nations, Paris, Calmann – Lévy, 1962.

Baumab Z., Globalizarea și efectele ei sociale, Antet Publishing House, Bucharest. Crowley J., Delannoi – Taguieff (ed), 1991.

Fukuyama F., Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Antet Publishing House, Bucharest, 2004.

Iovănescu I., Done I., Studii și cercetări de istorie a gândirii economice, Expert Publishing House, Bucharest, 2006.

Mauss M., Euvres, Les fonctions sociales du sacré, Paris, Editions de Minuit, 1969.

Gl. (aer) Orzeață Mihail, PhD, Opinii privind provocările viitorului pentru securitatea

naţională – conflictele interetnice şi religioase, GMR, no. 3/2003, gmr.mapn.ro/Arhiva-pdf/2003/ Revista-3.pdf.

Ozunu-Vasile, M. Interesele naţionale majore în domeniul securităţii, in ”Revista Trupelor de Uscat” no. 1, 1994.

Renan E., Qu’ est-ce qu’ une nation? Et autres essais politiques, Paris, Presses Pokcet, Agora, 1992.

Şandru Daniel, Globalizare şi identitate din perspectiva postmodernităţii, www.symposion/Sandru Symposion. I.pdf

Schnapper, La communaute des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Editions Gallimard, 1994.

Smith A.D., The ethnic revival in the modern world, Cambridge, Cambridge UP, 1981.

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

NAGY, D., & TOADER, D. (2019). THE NATION IN THE GLOBALIZATION ERA. BULLETIN OF "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY, 8(2). Retrieved from https://revista.unap.ro/index.php/bulletin/article/view/655

Issue

Section

Articles