DIVISION GENERAL CONSTANTIN DRAGU – A MILITARY EDUCATOR

  • Filofteia REPEZ Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

The pedagogical training side of a fighter requires that the changes that have taken place during the training be assimilated of what has been learned so that similar soldierly knowledge will enter into the substance of his personality. Such an idea is not new. In the inter-war, a number of officers were interested in transmitting knowledge to soldiers respecting the principles of military pedagogy, contributing, repeatedly, by personal experience to enriching this discipline. Such a personality, who felt that he had the sacred duty to dedicate his life to teaching, is General Constantin Dragu. Throughout this article, we will attempt to portrait this distinguished general of the Romanian Army, and through his writings show what means to be a military teacher.
Keywords: teacher; military pedagogy; moral education; army.

Author Biography

Filofteia REPEZ, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
A absolvit Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoţia 1989, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, promoţia 2001, Master în specializarea „Teoria şi exerciţiul funcţiei publice” la Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Master în specializarea „Puterea Executivă şi Administraţia Publică” la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, promoţia 2007. Studii doctorale în domeniul ştiinţe militare şi informaţii (2010) şi studii postdoctorale în informaţii şi securitate naţională (2015). Este colonel conferenţiar universitar (şef de comisie) în cadrul Departamentului operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate – Facultatea de Securitate şi Apărare/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. A publicat, până în prezent, numeroase articole şi lucrări de specialitate, printre care: Aspecte politice ale securităţii României (2010), Aspecte privind securitatea în America Latină – studiu (2013), Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă (prim autor, 2015), Protecţia mediului – necesitate, reglementare şi implementare (2016).

References

Cpt. Dragu Constantin, EducaŃiunea morală în Armată. NoŃiuni de

pedagogie, „Cooperativa” Typography, Bucharest, 1910.

Gl. Dragu Constantin, EducaŃiunea morală si naŃională în Armată (NoŃiuni de pedagogie), IInd Edition reviewed, Typography of

Army Geographical Service, Bucharest, 1921.

Gl. Dragu Constantin, Fapte de împlinit pentru întărirea si prosperarea

neamului, înălŃarea puterei morale a Armatei, INF.

No.2 Military School Typography, Sibiu, 1930.

Otu Petre, Oroian Teofil, Ion Emil, PersonalităŃi ale gândirii militare

românesti, Academy of High Military Studies Publishing House, Bucharest, 2001.

http://psihologie-militara.econsultant.ro/coordonate-psihopedagogice-aleeducatiei- ostasesti/psihomotricitatea-valentaeducativa/,

iunie 2012, 22.00

http://www.altfel.info/arhiva/magazin/familii/casa_sfintita.shtml, 30 iunie

05.

Published
2018-09-13
Section
Articole