NATO’S CONCERNS FOR COMPLIANCE AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

  • Valentin-Stelian BĂDESCU Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti
  • Cosmin IORDACHE The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: Fundamental rights and freedoms of man is one of the essential pillars of democratic
societies. Democracy does not exist unless it practices recognition and observance of human rights.
Fundamental rights and freedoms are a common legal heritage of humanity because they refer to
universally recognized values in international relations.

References

Titus Corlăţean, Trăsături caracteristice ale protecţiei internaţionale a drepturilor

omului, published in Dreptul nr. 9/2012.

C.L. Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, All Beck, Bucharest,

N. Qdinh, P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, LGDJ; Paris, 1987.

Eugen Lungu, Zece ani de turbulenţe în securitatea lumii. 2001-2011, Ed. Institutului

de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.

Valentin-Stelian Bădescu, Umanizarea dreptului umanitar, CHBeck, Bucharest,

Jan-Francois Revel, Revirimentul democraţiei, Ed. Humanitas, Bucharest, 1995.

Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Dreptul internaţional public, Ed. Şansa,

Bucharest, 1997.

R. Miga-Beşteliu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Ed. Universul

Juridic, Bucharest, 2010.

J.F. Rennucci, Droit européen des droits de ľhome, LDGJ Paris, 2001.

Petre Duţu, Perspective în evoluţia armatelor naţionale, Editura Universităţii

Naţionale de Apărare, Bucharest.

Noam Chomsky, State eşuate. Un abuz al puterii şi un atac asupra democraţiei,

translator Henrieta Anişoara Şerban, Ed. ANTET XX PRESS, 2006).

Eugen Lungu, Zece ani de turbulenţe în securitatea lumii. 2001-2011, Editura

Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucharest.

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic

Treaty Organisation (http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-

-eng.pdf, accessed 13.12.2013)

Rapoarte NATO (http://www.nato.int/docu/other/ro/facts/nato-map_rom.htm)NATO. Doctrine for Peace Support Operations, SHAPE B-7010, Belgium.

Published
2018-10-18
Section
Articole