TRAINING SYSTEMS IN NON-NATO EUROPEAN ARMED FORCES – SWITZERLAND

Authors

  • Gligor VĂIDEAN Statul Major al Apărării

Abstract

Abstract: In this paper we will present general aspects of current history, social, political and economic situation of the
European states that are not part of the North Atlantic Alliance. Also, we will briefly present the organized training system of human resources from the active military service, for mobilization and active reserve. The paper describes the elements of the structure of the military educational system developed in the Swiss Confederation, which are ex-countries of the former
Federalist Socialist Republic of Yugoslavia, Ukraine and the Republic of Moldova. Through the content of our paper we will highlight the elements of analysis necessary for the design of an optimized system of training and evaluation of human resources in the Romanian Armed Forces.
Keywords: military organization; military education; training system; training; volunteer reservists; reserve military force; active reserve; Swiss Confederation.

Author Biography

Gligor VĂIDEAN, Statul Major al Apărării

Născut la data de 29.04.1974, în localitatea Făgăraș, GLIGOR VĂIDEAN este absolvent al Institutului Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, Facultatea de Infanterie, promoţia 1996, şi al studiilor universitare de masterat, specializarea Managementul resurselor de apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, promoţia 2016. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specializare, cursuri postuniversitare şi stagii de pregătire. De profesie ofiţer, şi-a desfăşurat activitatea la Corpul 9 Armată Mărăşeşti, Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”, şi la Statul Major al Forţelor Terestre, iar, în prezent, este ofiţer de stat major la Statul Major al Apărării. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autor a 9 programe analitice, culegeri de lecţii şi lucrări cu conţinut didactic, coautor la 13 manuale de luptă şi standarde NATO şi UE, autor şi coautor a 16 teme şi lucrări de cercetare ştiinţifică, semnând, totodată, și 8 articole, publicate în reviste şi editoriale, apărute la Centrul tehnic-editorial al Armatei. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, ofiţerul a obţinut trei premii şi un grant universitar.

References

*** Cambridge Dictionary, available at ttps://dictionary.cambridge.org/.

Mannitz, S., Rabea, H., article The Swiss Concept of Soldiering in Practice – The Swiss Case, Peace Research Institute Frankfurt, 2009.

*** Partnership for Peace Program, available at https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 50349.htm

*** The Swiss Confederation Army, available at https://www.vbs.admin.ch/by/home.html.

*** The Swiss Confederation, available at https://www.admin.ch/gov/de/start.html.

*** The explanatory dictionary of the Romanian language, the Academy of the Socialist Republic of Romania, the Institute of Linguistics “Iorgu Iordan”, the Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1975.

Downloads

Published

2018-06-23

Issue

Section

Articol