THE MOTIVATIONAL-AFFECTIVE DIMENSION OF THE INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE OF THE ROMANIAN MILITARY PERSONNEL PARTICIPATING IN STABILITY AND SUPPORT OPERATIONS

  • Polixenia OLAR The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: The motivational dimension of the intercultural communication competence of the Romanian military personnel
participating in stability and support operations outside the national territory denotes the ensemble of related motivations
and affectivity which determines the military personnel, as individual, military structures as a human group, and the training
institution to act in the sense and direction required by the obtaining of that respective competence.
From another point of view, this dimension reflects the motives that drive the military personnel, either as individuals
or as members of a group, to act purposefully, assiduously and responsibly in order to achieve their objectives. At the same
time, this dimension harmoniously combines motivation with the affectivity that accompanies any human activity. Thus, the
one way or another motivated human action is always accompanied by diverse affective experiences, different in intensity
and meaning. In our opinion, affectivity gives colour specific to the motivation of human action. Thus, success in an activity
motivated intrinsically or extrinsically is affectively experienced and is more often expressed through emotions and feelings.
These in their turn are either positive or negative.
Keywords: dimensions, variables, intercultural communication competence, stability and support operations

Author Biography

Polixenia OLAR, The" Carol I" National Defense University
Polixenia Olar a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii ,,Al. I. Cuza” Iaşi şi Facultatea de Interpreţi, Traducători, Terminologi a Universităţii Bucureşti. A obţinut diploma de Doctor în Ştiinţe Militare la Şcoala Doctorală a Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I” Bucureşti. În prezent lucrează ca asistent universitar la Departamentul de Comunicare în Domeniul Securităţii, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”. A publicat o serie de articole privind activitatea de predare în mediul multicultural, impactul interculturalităţii asupra relaţiilor interumane, concentrându-şi cercetarea asupra comunicării interculturale în domeniul militar. Este traducătoarea unor cărţi privind predarea alternativă în mediul preuniversitar, dintre titluri remarcând câteva: ,,Imaginaţia în predare şi învăţare – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”, ,, Predarea ABC-ului Învăţării”, ,, Predarea ca o Poveste: o abordare alternativă a predării şi a curriculum-ului în şcoala primară”.

References

Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs –

motivational model, http://www.businessballs.

com/maslow.htm .

Louart, P., Maslow, Herzberg et les théories du

contenu motivationnel, http://www.e-rh.org/

documents/wp_louart2.pdf.

Radu, I., (coordonator), Introducere în

psihologia contemporană, Bucharest, Sincron

Publishing House, 1991.

Tucicov, B. A., (coordonator), Dicţionar de

psihologie socială, Bucharest, Ştiinţific and

Enciclopedic Publishing House, 1981.

Rosca, A., Motivele acţiunii umane,

Cluj, Institutului de Psihologie al Universităţii,

, p. 217.

Thibault, J. W. &. Kelly, H. H, The Psihology

of Groups, John Willey and Sons, New York,

Published
2018-10-19
Section
Articole