THE QUANTIFICATION OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES IN MILITARY OPERATIONS

  • Marian MARIN The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: In public relations in military operations, the quality and opportunity of the transmitted message are elements that count and that can be quantified, constituting at the same time a leverage for the success of the operation, a means to save human lives, material and patrimony values.
Keywords: public relations; quantification; military operations; target groups.

References

Dimitrescu, Fulga, 1. Campania de PR: de la planificare la evaluare, http://www.mdrl.ro_documente/info_integrare/campanii2005/admin_publica/anexe/campanii_pr_Fulga%20Dimitrescu.pdf

Dinu, Raluca, 2. Evaluarea –un element important ala campaniei de relaţii publice, http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=21885

Udrea, Florentin, 3. Cooperarea civili-militari, domeniu al operaţiilor informaţionale, în cadrul participării Armatei României la operaţii întrunite multinaţionale, teza de doctorat, 2008.

Halic, Bogdan-Alexandru; Chiciudean Ion, 4. Analiza imaginii organizaţiilor, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004

Deac, Ioan, 5. Acţiuni de relaţii publice pe timpul operaţiilor, temă de curs, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2003.

Published
2015-03-19
Section
Articole