Manifestations of security culture at national level

Authors

  • Daniel Ionel Andrei NISTOR Ministerul Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2284-9378-23-22

Keywords:

security culture;, resilience;, strategy;, security

Abstract

We are moving towards a new security paradigm in which the predictability and stability of the system of international relations are directly impacted by global strategic rivalry, with a significant potential for rearranging the relationships between strategic players with global interests. The concept of security culture must be understood in this context, integrated into the security paradigm, and tailored to the dynamics of the international security environment, as it affects a variety of fields in addition to security, including the
military, economic, socio-political, and cultural ones. Using several studies and opinion surveys conducted by public opinion polling institutions and, respectively, by non-governmental organizations, regarding the measurement of the security culture and the reactions to it, it is crucial to examine the relationship between security culture and hybrid threats, societal resilience, information warfare, cyber security, or emerging threats. It is also important to follow the evolution of the concept of „security culture” in Romania. Last but not least, this essay aims to examine the distinctive components of security culture from fields and action
directions while also offering a number of suggestions for raising security culture in Romania

References

bancherul.ro. 2021. „Plățile cu cardurile au crescut cu 60% în timpul pandemiei.” https://www.bancherul.ro/stire.php?id_stire=20942&titlu=platile-cu-cardurile-au-crescut-cu-60-lasuta-in-timpul-pandemiei.

Brânda, Oana-Elena. 2018. „Cultura de securitate în organizații. Principii și dezvoltare.” Conferința națională științifică a Academiei Oamenilor de Știință „Cercetarea științifică în serviciul dezvoltării durabile. Târgoviște: Academia Oamenilor de Știință.

Bujder, Irina. 2010. „Societatea civilă românească între performanţă şi participare publică.”

Sfera politicii (144). https://revistasferapoliticii.ro/sfera/144/art02-bujder.html.Buluc, Ruxandra, Ioan Deac, Răzvan Grigoras, and Ciprian Lungu. 2019. Cultura de securitate și fenomenul Fake News. București: Editura Top Form.

Buzan, Barry. 1991. ”New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century.” International Affairs 67 (3): 432-433.

Calangea, Claudia-Diana. 2017. „Cultura de securitate. Surse şi resurse”. Intelligence în serviciul tău. https://intelligence.sri.ro/cultura-de-securitate-surse-si-resurse.

Carpenter, Perry, and Kai Roer. 2022. The Security Culture Playbook. John Wiley & Sons Inc.

Chifu, Iulian. 2022. Reconfigurarea securității și relațiilor internaționale în secolul 21.București: ISPRI.

Constantinescu, Emil. 1999. „Mesajul președintelui Emil Constantinescu adresat Camerelor reunite cu ocazia prezentării Strategiei de Securitate Națională a României.” https://constantinescu.ro/discursuri/313.htm.

Curos, Ludmila. 2021. „Cultura de securitate dezvoltată prin educație.” Revistă științificopractică nr. 1/2021 Jurnalul de relații internaționale, Moldova, 40-47.DEXonline. a. cultură. Accesat 25 ianuarie 2023. https://dexonline.ro/definitie/cultură.

—. b. securitate. Accesat 25 ianuarie 2023. https://dexonline.ro/definitie/securitate.Dumitrescu, Lucian. 2018a. „Barometrul culturii de securitate.” București: LARICS.

—. 2018b. „Lansarea barometrului culturii de securitate. Ce este cultura de securitate?”

https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/lansarea-barometrului-culturii-de-securitatece-1856753.html.

EPRS, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. 2022. „Planul național de redresare și reziliență al României.” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733641/EPRS_BRI(2022)733641_RO.pdf.

European Union. 2012. „Abordarea UE în materie de reziliență: să învățăm din crizele în domeniul securității alimentare.” Bruxelles: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu COM/2012/0586 final.

Felea, Cristian. 2018. „Cultura de securitate, semnul unui spațiu al civilizației și democrației.”

https://www.contributors.ro/cultura-de-securitate-semnul-unui-spațiu-al-civilizației-și democrației.

Frunzeti, Teodor, and Cristian Bărbulescu. 2018. „Reziliența națională la amenințările hibride și cultura de securitate. Un cadru de analiză.” Impact Strategic (nr.1/2): 16-26.

Hama, Hawre Hassan. 2017. ”State Security, Societal Security, and Human Security.” Journal of international Relations 21 (1). doi:https://doi.org/10.1177/0973598417706591.

Kemp, Simon. 2022. ”Digital 2022: Global overview report.” https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report.

Lantis, Jeffrey S. 2002. ”Strategic Culture and National Security Policy.” International Studies Review 4 (3): 87-113.

LARICS. 2018a. „Barometrul culturii de securitate partea 1.” https://larics.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-sondaj-INSCOP-barometru-LARICS-partea-1.pdf.

—. 2018b. „Barometrul culturii de securitate partea 2.” https://larics.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-sondaj-INSCOP-barometru-LARICS-partea-2.pdf.

—. 2018c. „Neîncrederea în instituții domină cultura de securitate a românilor.” https://larics.ro/neincrederea-institutii-domina-cultura-de-securitate-romanilor/

—. 2022. „Barometrul de securitate al României.” https://larics.ro/barometrul-de-securitateal-romaniei/.

Lesenciuc, Cozmanciuc. 2022. „Cultura de securitate – încercare de operaționalizare

conceptuală pe coordonate constructiviste.” Gândirea Militară Românescă (1): 124-141.

Lincoln, Lames R., and Didier Guillot. 2004. ”Durkheim and Organizational Culture.”

IRLE Working Paper No. 108-04. https://irle.berkeley.edu/files/2004/Durkheim-andOrganizational-Culture.pdf.

Lungu, Ciprian, Ruxandra Buluc, and Ioan Deac. 2018. Promovarea culturii de securitate: raport. București: Top Form.

Mihai, Ioan-Cosmin, Petre-Dan Cîmpean, Sabin Popescu, and Alina-Camelia Vasilescu.2022. „Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României.” Studiul nr. 2. http://ier.gov.ro/wp-content/

uploads/2022/03/SPOS-2021.-Studiul-2.-Rezilienta-strategica-a-Uniunii-Europene_final_site.pdf.

NATO. 1949. „Tratatul NORD-ATLANTIC.” https://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf.

—. 2016a. ”Information Warfare.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/2005-deepportal4-information-warfare.pdf.

—. 2016b. ”Warsaw Summit Communiqué.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm.

—. 2022. „Declarația Summitului NATO de la Madrid.” https://www.mae.ro/node/59136.

Piwowarski, Juliusz. 2017. ”Three Pilars of Security Culture.” Security Dimensions (No.22): 16-27.https://www.researchgate.net/profile/Juliusz-Piwowarski/publication/323243164_Three_Pillars_of_Security_Culture/links/5a883550458515b8af91b64f/Three-Pillars-of-SecurityCulture.pdf, accesat la 24 iul 2022

presidency.ro. 2015a. „Ghidul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada

-2019.” https://www.presidency.ro/ro/presa/securitate-nationala-si-aparare/ghidulstrategiei-nationale-de-aparare-a-tarii-pentru-perioada-2015-2019.

—. 2015b. „Strategia Națională de Apărare a Țarii pentru perioada 2015-2020.” https://www.

presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf.

—. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.” https://www.

presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Roer, Kai. 2015. Build a Security Culture. IT Governance Publishing.

StrategicThinking. 2022. „Sondaj de opinie. Proiect: AGENDA ROMÂNIA 2050. O

conversație despre viitorul României.” https://www.strategicthinking.ro/iulie-2022-sondajde-opinie-proiect-agenda-romania-2050-o-conversatie-despre-viitorul-romaniei/.

Ullman, Harlan. 2021. Al cincilea cavaler al apocalipsei și noul MAD. București: Editura Militară.

Zaman, Rashed Uz. 2009. ”Strategic Culture: A «Cultural» Understanding of War.” Comparative Strategy 28 (1): 68-88. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495930802679785

Downloads

Published

2023-07-07

Issue

Section

Articles