Higher military education focused on quantifiable learning outcomes

Authors

  • Lucian Scipanov
  • Alin BODESCU “Carol I” National Defence University

DOI:

https://doi.org/10.53477/2284-9378-23-11

Keywords:

higher military education; ., learning outcomes;, the resilience of the higher military education system

Abstract

This article proposes potential solutions for adapting higher military education to the trends of education centered on learning outcomes. These solutions are based on specific military competences captured by national specialized institutions and aim to meet the requirements
of the European Qualifications Framework (EQF). The analysis and proposed model are based on the Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession (SQF-MILOF), which was proposed by the European Security and Defence College (ESDC) and recognized by the Military Committee of the European Union in 2021. This approach is relevant because the ESDC system will serve as the basis for developing a model based on learning outcomes, adapted to the national framework for training future commanders and staff officers. The authors intend to promote this solution as one aligned with European standards.

Author Biography

Lucian Scipanov

Născut în 1973 în Tulcea, absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, în 1997 şi al Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012. În prezent ocup postul de profesor  în Departamentul forţe navale din Facultatea de comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Principalele activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul departamentului sunt legate de executarea atribuţiilor didactice specifice domeniului educaţional. Aceste atribuţii sunt materializate prin activităţi de predare şi participare la cursuri, planificare şi desfăşurare de exerciţii şi studii de stat major, elaborare cursuri, publicaţii, articole, alte activităţi specifice domeniului epistemologic al ştiinţei militare, caracteristice specialităţii Artă Militară Forţe Navale.

References

CEDEFOP. 2017. “Defining, writing and applying learning outcomes. A European handbook.” https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf.

Comisia Europeană. 2021. „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi.” https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=676.

ESDC. 2021a. Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF. https://esdc.europa.eu/documentation/the-sectoral-qualifications-framework-for-the-military-officer-profession-sqf-milof-package/.

—. 2021b. Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF

Volume I. https://data.europa.eu/doi/10.2871/37724.

—. 2021c. Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF

Volume II. https://data.europa.eu/doi/10.2871/352713.

EUR-Lex. 2017. Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H0615(01).

—. 2020. Council Decision (CFSP) 2020/1515 of 19 October 2020 establishing a European Security and Defence College, and repealing Decision (CFSP) 2016/2382. https://eur-lex.

europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1515.

Guvernul României. 2000. „Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24105.

Parlamentul României. 2011. „Legea educației naționale nr. 1.” https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf.

—. 2021. „LEGEA nr. 164, din 18 iunie 2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019.”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243387

Downloads

Published

2023-04-11

Issue

Section

Articles