BUREBISTA, THE DEFENDER AND UNIFIER OF THE DACIANS

Authors

  • Mădălina STRECHIE Universitatea din Craiova

DOI:

https://doi.org/10.53477/2284-9378-22-63

Keywords:

Northern Dacians, military leaders, conflict, monarchy, empire

Abstract

Burebista was the founder of a genuine empire of the Dacians north of the Danube, not only the first unifier of the Dacians who coagulated them in a state, with a centre of power, with laws and a common religion, but more than that, Burebista was the first of all Thrac

Burebista was the founder of a genuine empire of the Dacians north of the Danube, not only the first unifier of the Dacians who coagulated them in a state, with a centre of power, with laws and a common religion, but more than that, Burebista was the first of all Thracians to succeed in founding a true regional power in the vast world of European antiquity. The brilliant statesman is a model of European leader, being even equal to Caesar, because he defeated the Celts/Gauls like the great Roman general and politician. Burebista defended the borders of all Dacians by stopping the great Celtic/Gallic migration, transforming the Dacian territories into a Dacian Island, strong and unitary, the Celtic/Gallic wave flowing far south of the Danube, far from the border of Burebista's Dacia. The Dacian state of Burebista was created by the military and reforming capacity of the creator, who bequeathed the ideal of unity to this Carpathian-Danubian-Pontic space, proving by his deeds and his imperial creation that power and defence always stand in unity.

ians to succeed in founding a true regional power in the vast world of European antiquity. The brilliant statesman is a model of European leader, being even equal to Caesar, because he defeated the Celts/Gauls like the great Roman general and politician. Burebista defended the borders of all Dacians by stopping the great Celtic/Gallic migration, transforming the Dacian territories into a Dacian Island, strong and unitary, the Celtic/Gallic wave flowing far south of the Danube, far from the border of Burebista's Dacia. The Dacian state of Burebista was created by the military and reforming capacity of the creator, who bequeathed the ideal of unity to this Carpathian-Danubian-Pontic space, proving by his deeds and his imperial creation that power and defence always stand in unity.

References

Berciu, Dumitru. 1979. „Statul geto-dac făurit de Burebista.” Buridava. Studii și materiale, no. 3: 7-10.

Cicoare, Traian. 1977-1979. „Figura lui Burebista în Getica lui Vasile Pârvan.” Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis, No. IX-XI: 503-506.

Crișan, Ion Horațiu. 1975. Burebista și epoca sa. Bucharest: Publishing House for Literature.

Crișan, Ion Horațiu. 1979. „Statul dac centralizat și independent condus de Burebista.” Acta Musei Porolisensis, no. III: 103-119.

Daicoviciu, Hadrian. 1971. „Burebista și Drobogea.” Pontica, No. 4: 89-95.

—. 1972. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj-Napoca: Dacia Publishing House.

—. 1968. Dacii. Bucharest: Publishing House for Literature.

Marin, Valentin. 2010. „Campania lui Burebista din anul 60 împotriva celților. Scurte considerații de ordin militar.” Acta Moldaviae Meridionalis XXXI: 23-32.

Pârvan, Vasile. 1937. Dacia. Civilizații străvechi din regiunile carpato-danubiene. Traducere de Radu Vulpe după textul original francez. Bucharest: Academic Association „Vasile Pârvan”.

—. 1982. Getica, o protoistorie a Daciei. Edition, notes, comentariesand și afterword by Radu Florescu. Bucharest: Meridiane Publishing House.

Petolescu, Constantin C. 2010. Dacia. Un mileniu de istorie. Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy.

—. 1995. Scurtă istorie a Daciei romane. Bucharest: Didactical and Pedagogic A.R. Publishing House.

Strechie, Mădălina. 2017a. „Dacii și lumea lor în Tristia și Pontica ale lui Ovidiu.” Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze, Lucrările colocviului internațional, Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, IXth Edition, 26-27 may 2017. Craiova: Universitaria Publishing House.

—. 2017b. „The Dacians, the Wolf Warriors.” Editor „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy. The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organisation. Sibiu: „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House. 369-375. https://www.degruyter/view/j/kbo.

Valea, Mircea, și Anghel Nistor. 1995-1996. „Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal.” Sargetia. Acta Musei Devensis XXVI-1: 253-256.

Vulpe, Radu. 1968. „Getul Burebista, conducătorul întregului neam geto-dac.” Argesis. Studii și comunicări. Argeș County Muzeum.

Downloads

Published

2022-04-19

Issue

Section

Articles