AMENINȚĂRILE DE SECURITATE REFLECTATE ÎN DOCUMENTELE STRATEGICE ALE STATELOR MEMBRE DE LA FRONTIERA ESTICĂ A NATO

Authors

  • Mirela ATANASIU

DOI:

https://doi.org/10.53477/1842-810X-22-2

Keywords:

state membre NATO din Est; Federația Rusă; amenințare; percepție; România; politici de securitate.

Abstract

Scopul lucrării este identificarea și compararea principalelor amenințări la adresa securității statelor membre ale NATO de la granița de est, așa cum se regăsesc în documentele strategice de securitate/apărare ale respectivelor țări membre și în documentul „NATO 2030: Unit pentru o nouă eră”, realizat la nivel organizațional. Analiza se limitează la amenințările identificate ca atare, nu și la riscuri sau vulnerabilități. Astfel, se constată că unele dintre fostele țări comuniste est-europene, multe dintre ele făcând parte din granița de est a NATO, au în comun amenințarea reminiscentă legată de vecinătatea Rusiei. Dar țările membre NATO din est au și percepții specifice ale amenințărilor la adresa securității lor. Pentru unele dintre aceste state membre, o reanalizare a amenințărilor este necesară pentru includerea rezultatelor în strategiile lor de securitate națională. Aceeași actualizare este necesară a fi reflectată și în Conceptul Strategic al NATO, având în vedere noile provocări și acutizarea celor vechi.

References

Defence Strategy of the Slovak Republic. https://www.mosr.sk/data/files/4291_defence-strategy-of-the-slovak-republic-2021.pdf.

Hungary's National Security Strategy. 23 04. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/letoltes.

Kramer, Mark. 2021. „A Weak Link in NATO? Bulgaria, Russia, and the Lure of Espionage.” Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University. 1 April. https://daviscenter.fas.harvard.edu/insights/weak-link-nato-bulgaria-russia-and-lure-espionage.

„National Security Concept of Estonia.” Republic of Estonia, Ministry of Defence. https://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/national_security_concept_2017_0.pdf.

National Security Strategy. https://kam.lt/wp-content/uploads/2022/03/2017-national-security-strategy.pdf.

„National Security Strategy of the Republic of Bulgaria.” Republic of Bulgaria. Ministry of Energy. https://www.me.government.bg/en/themes/bulgaria-s-national-security-strategy-904-0.html.

National Security Strategy of the Republic of Poland. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/National_Security_Strategy_of_the_Republic_of_Poland_2020.pdf.

NATO. 2010. „Active Engagement, Modern Defence.” North Atlantic Treaty Organisation. 19 Nov. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm.

—. 2021. „Brussels Summit Communiqué.” North Atlantic Treaty Organisation. June 14. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm.

—. 2009. „Declaration on Alliance Security.” North Atlantic Treaty Organisation. 04 April. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm.

—. 2020. „NATO 2030: United for a New Era.” North Atlantic Treaty Organisation. 25 November. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf.

—. 2006. „North Atlantic Treaty Organiaation.” Comprehensive Political Guidance. 29 Nov. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_56425.htm.

—. 2018. „Statement by NATO Secretary General on further decisions following the use of a nerve agent in Salisbury.” North Atlantic Treaty Organisation. 27 March. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_153223.htm.

—. 1991. The Alliance's New Strategic Concept. 07-08 Nov. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm.

—. 1999. „The Alliance's Strategic Concept.” North Atlantic Treaty Organisation. 24 April. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm.

—. 1949. The North Atlantic Treaty, Washington D.C. . 4 April. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm.

Resolution on the National Security Strategy of the Republic of Slovenia. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/ReSNV2.pdf.

„Security Strategy of the Czech Republic.” https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/security_strategy_1.pdf.

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

The National Security Concept. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/NDK_ENG_final.pdf.

Downloads

Published

2022-07-07

Issue

Section

NATO ȘI UE: POLITICI, STRATEGII, ACȚIUNI