About the Journal

Impact strategic / Strategic Impact este o revistă bilingvă, evaluată științific, cu acces liber, ce publică articole științifice în domeniul studiilor strategice de apărare și securitate. Revista este editată de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, și tipărită la Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" din București. Aria tematică abordată este următoarea: actualitatea politico-militară; politici, strategii şi acţiuni ONU, NATO, UE; concepte de apărare și securitate; relaţii internaţionale; geopolitică, geostrategie, geoeconomie; riscuri și amenințări (ne)convenționale; gestionarea crizelor și conflictelor; strategie militară; societatea informațională; securitate cibernetică; studii de intelligence.

Revista este publicată în două ediții distincte, în română din 2001 și în engleză din 2005, cu ISSN, fiind recunoscută pe plan naţional de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi este cunoscută pe plan international, fiind indexată în mai multe baze de date internaționale, precum: CEEOL, Ebsco, ProQuest, Road, World Cat, NATO Multimedia Library

Termene de predare:
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail impactstrategic@unap.ro până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie (nr. 4). 

Ghidul pentru autori poate fi consultat la URL: https://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/Ghid%20autori.pdf