INTEGRAREA PROCESELOR DE DEZVOLTARE A CAPABILITĂȚILOR - DEMERS NECESAR ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE EFICACITATE

Authors

  • Ionuţ CIORANU
  • Ion CHIORCEA

DOI:

https://doi.org/10.53477/1842-810X-21-08

Keywords:

planificare integrată; capabilități; eficacitate; planificare conceptuală; planificare detaliată.

Abstract

În condițiile unui viitor tot mai incert, pentru că timpul trecut nu poate fi recuperat, singurul la îndemână rămâne cel din viitor. Așadar, planificarea apărării este, de fapt, despre planificarea unui viitor incert, despre reducerea nivelului de incertitudine sau despre creșterea nivelului de toleranță la incertitudine. De aceea, considerăm că este momentul să trecem la planificarea prospectivă, la reprioritizarea componentelor conducerii, cu accent pe previziune, cu atât mai mult cu cât observăm noul specific al mediului de securitate, în vederea alegerii, dezvoltării și menținerii acelor capabilități care să răspundă provocărilor actuale și viitoare.

            În cadrul acestui articol vom analiza toate aceste aspecte, în încercarea de a evidenția faptul că integrarea eficientă a acelor elemente care conduc la obținerea și menținerea capabilităților optime trebuie să reprezinte o acțiune sinergică în demersul creșterii eficacității acțiunilor militare.

References

***, „Britain’s National Audit Office Focuses on Ministry of Defence Capability Delivery, Not Just Equipment”, WiredGov, URL: https://www.wired-gov.net/wg/news.nsf/articles/Britains+National+Audit+ Office+Focuses+on +Ministry+of+ Defence+Capability+Delivery+Not+Just+Equipment+15042020142500?open

***, „DOTMLPFI”, NATO, URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/search.htm?query=DOTMLPFI

***, ADP 5-0, The Operations Process, Department of the Army, Washington, DC, iulie 2019, URL: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20305_ADP%205-0%20FINAL%20WEB.pdf

***, Carta albă a apărării, București, 2021, URL: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-ALBA-A-APARARII.pdf

***, Direcția Planificare Integrată a Apărării, URL: https://dpap.mapn.ro/pages/view/100

***, Discursul secretarului general al NATO, Lord Robertson Earl Grey, „NATO: what have you done for me lately?”, februarie 2001, URL: https://www.nato.int/docu/speech/2001/s010216a.htm

***, FN-2, Manualul pentru organizarea de stat major și planificare a operațiilor navale, București, 2019.

***, JP 1-02, Deprtment of defense Dictionary of Military and Associated Terms, feb. 2016, p. A-52, URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf

GAHLER M.; GONZÁLEZ, Pons E., Report on constitutional, legal and institutional implications of a common security and defence policy: possibilities offered by the Lisbon Treaty, European Parliament, 2017, URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0042_EN.pdf?redirect

KRAAIJENBRIN J., „What Does VUCA Really Mean?”, URL: https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#4e83e29217d6

NEAL, D.J.; WELLS, II L., Capability Development in Support of Comprehensive Approaches, Institutul pentru Studii Strategice Naționale, Universitatea Națională de Apărare, Washington, DC, decembrie 2011, URL: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/CTBSP-Exports/Capability-Development-in-Support-of-Comprehensive-Approaches.pdf?ver=2017-06-16-110221-453

Downloads

Published

2021-09-24